Vår nya webbplats visar information som är geografiskt relevant.
Besök webbplatsen och bokmärk den för framtida bruk.

Varför välja SRK

Varför våra kunder väljer oss

  • Lång historik: SRK firar sitt 40-årsjubileum 2014.
  • Expertis: SRK:s anställda är ledande specialister med lokal och internationell expertkunskap och förmåga att fokusera på detaljer.
  • Mångsidighet: SRK har ett komplett, sömlöst arbetssätt vad gäller due diligence, problemlösning och idéskapande, genom att tillhandahålla ett team egna experter som täcker varje specialistområde. Luckor mellan specialområden täcks, vilket minskar riskerna för kunden.
  • Fokus: SRK:s studier lägger fokus på de områden som har störst risk, istället för att gå in på alla frågor i samma detaljnivå.
  • Opartiskhet: SRK är oberoende och ägs av sina anställda, vilket leder till att SRK är väl accepterat av internationella banker och investerare.
  • Lokal kännedom: SRK är ett globalt företag som anställer lokala experter som förstår lokala kulturella och lagstadgade arbetssätt.
  • Storlek: SRK kan snabbt mobilisera stora team.
  • Anseende: SRK:s rapporter och rekommendationer väger tungt på aktiemarknader, för samriskpartners och banker.

 

SRK Sweden