Vår nya webbplats visar information som är geografiskt relevant.
Besök webbplatsen och bokmärk den för framtida bruk.

Om oss

SRK Consulting (Sweden) AB är en del av den internationella koncernen SRK Consulting, som har mer än 1,500 ingenjörerer och forskare anställda vid 45 kontor i 20 olika länder världen over. SRK Consulting (Sweden) startade upp 2009 i Skellefteå, för att på plats i regionen kunna erbjuda internationella konsulttjänster till företag som är verksamma inom gruvbranschen i Norden.

Som en del av SRK-koncernen är vi helägda av SRK:s anställda och därigenom oberoende. Vi garanterar vårt oberoende även genom att inte äga andelar i något projekt. Detta innebär att vi kan tillhandhålla oberoende och konfliktfria sektorövergripande rekommendationer i avgörande frågor.

SRK har lång och beprövad erfarenhet av gruvprojekt över hela världen. I såväl tropiska och arktiska förhållanden, stora som små projekt, har vi tillhandahållit innovativa, praktiska och kostnadseffektiva lösningar sedan 1974.

Tjänster

SRK erbjuder ett brett spektrum av konsulttjänster till gruvindustrin. Våra tjänster omfattar geologisk modellering, malmberäkning, gruvplanering och design, geoteknik, vattenhantering, avfallshantering, metallurgi, miljöstyrning, geokemi och teknisk-ekonomisk modellering. Vi kan vara till hjälp i prospekteringsprojekt som befinner sig på såväl gräsotsnivå som i ett långt framskridet skede, i feasibility study- projekt och för gruvor i drift . Vi kan även hjälpa till vid stängning och återställning av gruvor. Slutligen kan vi hjälpa till med tekniskt arbete som en del av till exempel en feasibility study, eller granska tekniskt arbete som utförts av andra i en due diligence eller annan revision.

Arbetssätt

Den värld vi lever i är inte riskfri. Att kunna förstå och balansera risk mot vinst är därför det som ger den bästa avkastningen för investerare. Vår strategi är att kombinera de personer som är bäst lämpade, med innovativ tillämpning av ledande idéer och teknik. Vår kunskap om regelverk, vår erfarenhet av fältarbete, vårt tekniska expertkunnande och vår framgångsrika historia, säkerställer att projekten utvecklas så friktionsfritt och kostnadseffektivt som möjligt, utan att den tekniska kvaliteten blir lidande.

Expertis

SRK:s personal kommer från många olika länder, den språkliga kompetensen omfattar över tio språk, och är vana vid den kulturellt mångfacetterade gruvindustrin. Alla våra tekniska konsulter är högt kvalificerade och har gedigen akademisk bakgrund och tekniska meriter. Många har dessutom arbetat inom industri och statlig förvaltning, erfarenheter som kommer till nytta i projekten.

SRK Sweden