Vår nya webbplats visar information som är geografiskt relevant.
Besök webbplatsen och bokmärk den för framtida bruk.

Filosofi & mål

VÅR FILOSOFI

Kunder

SRK ska medverka till kundens framgång.

Personal

SRK:s prestationer är helt beroende av personalens kunskapsnivå och utveckling.

Teknologi

Grundläggande för SRK är att ta till sig och utveckla ny teknologi till nytta för kunden.

Samarbete

Kommunikation och samarbete inom SRK-koncernen ger det bästa expertkunnandet, skräddarsytt utifrån kundens behov.

Tillväxt

Företagets tillväxt måste överensstämma med kundernas behov, både när det gäller personal och teknologi.

VÅR VISION

SRK eftersträvar att:

  • vara kundens förstahandsval som samarbetspartner
  • ge kundens projekt ett mervärde
  • tillhandahålla tjänster baserade på verkliga behov
  • ha hög teknisk kunskap inom sitt expertområde
  • vara praktisk och affärsinriktad
  • ta ansvar för sina handlingar, och därigenom bibehålla kundens förtroende

Personalrelaterade mål

  • vidmakthålla personalens ägarskap
  • erbjuda en tillfredsställande och utmanande karriär
  • erbjuda en paraplyfunktion inom vilken individen kan utveckla sin karriär, kundbas och rykte
  • vidmakthålla en innovationsfrämjande miljö
SRK Sweden