Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien hallinnan suunnittelu

Ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien onnistuneella hallinnalla voidaan parantaa kaivosyhtiön yhteisö- ja ympäristöpolitiikan tuloksellisuutta sekä taloudellista asemaa. SRK tarjoaa näiden kysymysten hallintaan kattavia menettelytapoja, jotka auttavat vastaamaan yrityksen, yrityksen isäntämaan, luotonantajan ja sidosryhmien vaatimuksiin.

Palvelut

  • Puitteiden ja yksityiskohtaisten hallintajärjestelmien ja suunnitelmien kehittäminen ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arvioinnista saatujen tulosten pohjalta.
  • Olemassa olevien hallintasuunnitelmien ja -järjestelmien läpikäynti ja tarkastus, jotta voidaan arvioida toimivuutta ja helpottaa vaatimusten mukaista raportointia.
  • Suunnitelmien ja järjestelmien toteutuksen suunnittelu.
  • Suunnitelmien integrointi olemassa oleviin laatujärjestelmiin ja -käytäntöihin.
  • Suoritustavoitteiden, saastumisen vähentämiseksi tarvittavien toimenpiteiden ja resurssien optimoinnin määrittely.
  • Henkilökunnan ja johdon koulutuksen järjestäminen.
  • Yhteydenpito sidosryhmien kanssa, jolla varmistetaan, ettei negatiivinen vaikutus tunnu yhtiön "sosiaalisessa toimiluvassa”.

Toimintatapa

SRK lähestyy ympäristö- ja sosiaaliasioiden hallintaa systemaattisesti niin uusissa hankkeissa (osana ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointia) kuin jo käynnissä olevissa operaatioissakin. Kyseisiä näkökohtia voidaan hallita onnistuneesti suunnittelu-, toteutus-, arviointi- ja parannusprosessien kautta.

SRK:lla on perusteellista teknistä tietämystä kaivostoiminnasta ja projektien kehittämisprosesseista sekä vankka käsitys ympäristö- ja sosiaalinäkökohtien hallinnasta. Tämä antaa mahdollisuuden luoda kustannustehokkaita hallintasuunnitelmia ja järjestelmiä, joilla voidaan minimoida riskejä ja maksimoida mahdollisuuksia.

Kokemus

Yli 30 vuoden kaivosteollisuuskokemuksen ansiosta meillä on vankka käsitys toimivista hallintakäytännöistä. Työryhmäämme kuuluu asiantuntevia ympäristöalan tiedemiehiä ja insinöörejä sekä sosiaalialan erikoisosaajia, joilla on kokemusta toimintojen, määräysten ja vaikutusten arvioinnista. Tällä kokemuspohjalla SRK voi auttaa yhtiöitä kaivoskohtaisten hallintasuunnitelmien ja/tai järjestelmien kehittämisessä sovittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. SRK on toiminut useissa maissa eri puolilla Afrikkaa ja Aasiaa, CIS-maissa, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa sekä Grönlannissa.

SRK Sweden