Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien auditoinnit, katselmukset ja seuranta

Riippumattoman mielipiteen antaminen suorituksesta auditoinnin, katselmusten ja seurantaohjelmien avulla mahdollistaa riskien, vastuuvelvollisuuksien ja mahdollisuuksien tunnistamisen ja arvioinnin. Näillä tutkimustuloksilla voidaan informoida yhtiön johtoa ja helpottaa kommunikaatiota sääntelyviranomaisten, sidosryhmien ja sijoittajien kanssa.

Palvelut

 • Due diligence -selvitykset rahoituksen saamiseksi tai fuusioista ja yritysostoista tiedottamista varten.
 • Kannattavuustutkimuksien ja toiminnan aiheuttamista vaikutuksista laadittujen arviointiraporttien läpikäynti sovittujen kriteereiden pohjalta, joista voidaan mainita esimerkiksi isäntämaan lainsäädäntö tai päiväntasaajan periaatteet.
 • Seurantaohjelmien kehittäminen ja soveltaminen erikseen määriteltyjen seikkojen arvioimiseksi.
 • Määrällisten ja laadullisten vastuuvelvollisuus- ja riskinarviointien laatiminen.
 • Johtamisjärjestelmän tehokkuuden arviointi, mukaan luettuna organisaation kapasiteetti ja koulutustarpeet.
 • Vaatimusten mukaisuutta koskevat tarkastukset.
 • Budjettiarvio tunnistettujen vastuuvelvollisuuksien synnyn estämiseksi, korjaamiseksi tai korvausten maksatusta varten.

Toimintatapa

 • Valitaan työryhmä, jota voidaan käyttää tietyn laajuisessa työssä ryhmän teknisen kokemuksen, viranomaismääräysten tuntemukseen ja maakohtaisen kokemuksen perusteella.
 • Työn laajuuden selvä rajaus suhteessa oletettuun riskiin/vastuuvelvollisuuteen.
 • Selvästi, suppeasti ja yksiselitteisesti suoritettu raportointi, joka tuo esiin riskit ja mahdollisuudet.
 • Ehdotukset teknisistä, johtamiseen liittyvistä tai taloudellisista ratkaisuista, joissa korostetaan ennakoituja etuja ja mahdollisia kustannussäästöjä.
 • Tiivis työskentely kollegoidemme kanssa, joiden erikoisaloina on geologia, kaivosteollisuus, vesi, geotekniikka ja rahoitus. Tällä varmistamme ympäristöllisten ja sosiaalisten kysymysten huomioinnin toiminnan laajetessa.

Kokemus

 • Yli 20 vuoden kokemus ympäristöllisten ja sosiaalisten näkökohtien auditoinnista, katselmuksista ja seurannasta kaivostoiminnassa ja siihen liittyvissä projekteissa.
 • Palveluksessamme on alan asiantuntijoita, jotka ovat tehneet tutkimuksia joka puolella maailmaa korkean tason katselmuksista vaatimuksen mukaisuutta koskeviin detaljitarkastuksiin asti.
 • Sijoittajayhteisö arvostaa toimintaamme, joka pohjautuu perusteellisiin due diligence ‑selvityksiin ja puolueettomiin tilannekatsauksiin.
 • Palveluksessamme on täysin riippumattomia asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kansainvälisiin standardeihin, kuten IFC-toimintastandardeihin, Afrikan kehityspankin standardeihin, ICMM:n ohjeisiin jne.
SRK Sweden