Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointi

Yhtiöiden on noudatettava määräyksiä ja huomioitava ympäröivän yhteisön odotukset, kun ne suunnittelevat hankkeita, toimivat suunnitellusti tavoitteiden saavuttamiseksi tai aikovat sulkea tuotantolaitoksia. Lisäksi on tarpeellista todistaa sijoittajille, että riskit ovat asianmukaisesti hallinnassa. SRK voi auttaa näiden tavoitteiden saavuttamisessa, olipa kyse sitten ympäristöluvista, investointipäätöksistä, ”sosiaalisesta toimiluvasta” tai toiminnan päättymistodistuksista.

Palvelut

 • Ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arvioiminen.
 • Sidosryhmien kuulemistilaisuudet.
 • Perusviivatutkimusten suorittaminen ja/tai hallinta (käyttämällä omia, paikallisia tai kansainvälisiä konsultteja työn vaatimusten mukaan).
 • Hallinta- ja valvontasuunnitelmien järjestelmien kehittäminen.
 • Toiminnan päättymisen suunnittelu ja kustannuslaskelmien laadinta.
 • Maanhankinnan, asutuksen ja korvausten suunnittelu.
 • Yhtiön henkilöstön perehdyttäminen kansainvälisiin trendeihin ja mm. Maailmanpankin yritysrahoituksen (IFC:n) ja Kansainvälisen kaivos- ja metallineuvoston (International Council on Mining & Metals – ICMM) laatimiin parhaisiin käytäntöihin.

Toimintatapa

 • Ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointi vaiheittain tiiviissä yhteistyössä projektin suunnitteluryhmän kanssa.
 • Eri alojen asiantuntijoiden teknisen tiedon hyödyntäminen projektin johtotehtävissä, jotta varmistetaan tehtäväksi saadun tutkimuksen tarkoituksenmukainen taso.
 • Isäntämaan määräysten ja ohjeiden, yritysstandardien ja luotonantajan asettamien vaatimusten huomioon ottaminen.
 • Sidosryhmien konsultaatiot, jotta voidaan ymmärtää ja osataan käsitellä kaikkien osapuoltenongelmia.
 • Sosiaalisten, ympäristöllisten sekä työvoimaa ja yhteisöä koskevien terveys- ja turvallisuusnäkökohtien tarkastelu koko projektin kannalta, mukaan luettuna mahdollinen toimintaa tukeva infrastruktuuri ja palvelut.

Kokemus

 • 30 vuoden kokemus luonnonvarojen ja kaivosprojektien parissa työskentelystä takaa sen, että tunnistamme tekijät, jotka ovat ratkaisevia hankkeen menestymisen kannalta.
 • Meillä on tarvittavat taidot ja kokemus, jotta voimme vähentää hankkeen riskejä, samalla kun pääsemme asetettuihin tavoitteisiin kustannustehokkaasti ja tehokkaalla ajankäytöllä.
 • Olemme menestyksellä hoitaneet korkeaprofiilisia vaikutusten arviointitoimeksiantoja Maailmanpankin yritysrahoituslaitoksen eli IFC:n toimintastandardien, Maailmanpakkikonsernin ympäristö- ja työturvallisuus (EHS) -ohjearvojen sekä muiden kansainvälisten ohjearvojen ja standardien mukaisesti.
 • Ymmärrämme isäntämaiden vaatimuksia, koska meillä on projektikokemusta Afrikasta ja Aasiasta, CIS-maista, Lähi-idästä, Etelä-Amerikan ja Euroopan maista sekä Grönlannista.
SRK Sweden