Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Varantojen luokittelu

Luonnolliset vaihtelut ja näytteisiin liittyvät epävarmuustekijät vaikuttavat sijaintiin ja taloudellisesti kannattavien pitoisuusluokkien tarkkuuteen malmiesiintymämallissa. Jokaista esiintymää on sen vuoksi tarkasteltava sen omien ansioiden pohjalta. SRK:lla on monilukuinen pätevien henkilöiden työryhmä, jolla on kokemusta tällaisten epävarmuuksien arvioinnista ja kansainvälisten raportointikoodien mukaisesta mineraalivarantoluokittelusta.

Toimintatapa

Perustana olevien tietojen arvioinnilla voimme puuttua mahdollisiin vääristymiin, jotka voivat johtua puutteellisista näytteenkeruumenetelmistä, esikäsittelystä ja laadunvalvonnasta, laboratoriotutkimusten epätarkkuuksista ja tietokantaan syötettyjen tietojen virheistä.

Näytteenottotiheys suhteessa esiintymän kokoon ja rakenteellisten seikkojen ymmärtäminen ovat avainasemassa selkeiden geologisten tulkintojen aikaansaamisessa. Käytämme globaalisia mittausmenetelmiä geostatistissa tutkimuksissamme, kun tarkastelemme pitoisuuksien jatkuvuutta ja mahdollisia arviointivirheitä selektiivisen louhinnan optimoimiseksi.

Kokemus

Kansainväliset raportointikoodit edellyttävät, että mineraalivarantojen luokittelun suorittavat henkilöt ovat "päätösvaltaisia tai täyttävät kelpoisuusehdot” (Competent or Qualified). SRK:lla on palveluksessaan useita asianmukaisen pätevyyden omaavia geologeja.

Olemme luokitelleet mineraalivarantoarvioita kansainvälisten raportointikoodien mukaisesti sadoista esiintymistä, ja tekniset asiantuntijamme ovat pitäneet kansainvälisissä työpajoissa ja konferensseissa esitelmiä mineraalivarantojen luokittelusta.

Palvelut

  • Mineraalivarantojen riippumaton arviointi ja luokittelu.
  • Olemassa olevien arvioiden uudelleen luokittelu kansainvälisten raportointikoodien mukaisesti.
  • Näytteenotto-ohjelmia koskeva neuvonta, jolla parannetaan esiintymän luokittelun varmuutta.
SRK Sweden