Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Tilastot ja geostatistiikka

Tilastolliset ja geotilastolliset analyysit ovat keskeisessä asemassa, kun halutaan ymmärtää esiintymän pitoisuusjakauma ja jatkuvuus. SRK:n kokeneet asiantuntijat auttavat asiakasta poraus- ja näytteenkeräysstrategioiden optimoinnissa, pitoisuusalueiden arvioinnissa ja kriging-parametrien määrittelyssä. Geotilastollinen tietämys auttaa mineraalivarannon luokittelussa ja selektiivisen louhinnan määrän määrittelyssä.

Toimintatapa

SRK:n asiantuntijat ovat perehtyneet geotilastolliseen teoriaan, rakenteelliseen ja esiintymägeologiaan sekä 3D-mallinnukseen. Autamme asiakkaitamme tilastollisten ja geotilastollisten analyysien laatimisessa. Pidämme tärkeänä, että kakki tilastolliset ja geotilastolliset analyysit räätälöidään tarkastelun alla olevan esiintymän mukaisiksi ja että ne heijastavat perustana olevaa geologiaa.

Kokemus

SRK:lla on huomattavan laaja asiantuntemus mineraalivarantojen tilastoinnissa ja geostatistiikassa. Tekniset asiantuntijamme ovat tutustuneet eri puolilla maapalloa laajaan valikoimaan erityyppisiä esiintymiä ja hyödykkeitä ja johtaneet ja valvoneet monimutkaisia geostatistisia arviointeja.

SRK:lla on suuri ydinjoukko henkilöitä, joiden toimivalta/pätevyys vastaa erilaisten kansainvälisesti hyväksyttyjen varantoraportointikoodien määräyksiä.

Rakennamme jatkuvasti kestäviä suhteita sekä pienten että suurten asiakkaidemme kanssa, ja yhteistyön ansiosta olemme nähneet monien projektien kehityksen varhaisesta ruohonjuuritason malminetsinnästä tuotantoon.

Palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme laajan valikoiman tilastollista, geotilastollista ja pitoisuutta koskevaa interpolointia, johon käytämme kolmiulotteista geologista mallinnusta. Hyödynnämme mm. seuraavia tilastollisia ja geostatistisia metodeja:

  • komposiittien pituusanalyysit
  • geologinen ja tilastollinen aluemäärittely
  • tilastollinen analyysi (yksi-, kaksi- tai monimuuttuja)
  • välimatkojen huomiointi (klusterin hajottaminen)
  • monimuuttujakorrelaatioiden ja keskinäisten riippuvuuksien määrittely sekä regressioanalyysi
  • esiintymään sopivat variografiset analyysit (esim. raaka, pareittainen, Gaussin transformaatiot)
  • kaksi- ja kolmiulotteisten ympäristömallien tilastollinen ja geotilastollinen vertailu
  • poikkeava havainto- ja suurimman arvon leikkaus -analyysi.
SRK Sweden