Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Tietohallinto

Teknisen tiedon tehokas ja turvallinen sähköinen tallennus ja tiedon kelpoisuuden tarkistaminen ovat oleellisen tärkeitä malminetsinnässä, mineraalivarantojen arvioinnissa ja kaivossuunnittelussa. Tarjoamme ratkaisuja teknisten tietojen keräämisessä, kelpoisuuden tarkistamisessa ja tietohallinnossa. Varmistamme, että tulosraportit ovat täsmällisiä ja selkeitä ja noudattavat kansainvälisiä raportointikoodeja.

Toimintatapa

Sähköisessä tietojen keräämisessä ja kelpoisuuden tarkistuksessa käytämme kaivostoimintaa käsittelevien eli AutoCAD/GIS-ohjelmakokonaisuuksien vaatimia formaatteja. Varmistamme tietojenne kelpoisuuden rinnakkaistallennuksella kopiointivirheiden varalta. Lisäksi tarkastamme kootut tiedot säännöllisin väliajoin koko hankkeen ajan.

Hoidamme tietohallinnon asiantuntemuksella, annamme tietoturvaa ja varmuuskopiointia koskevia ohjeita ja käytämme eri formaatteja tietojen tuontia ja vientiä varten ohjelmasta toiseen. Voimme myös voi suositella kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat verkkopalveluja, tietojen latauspalveluja (downloading, uploading) ja tulosten raportointia.

Kokemus

SRK:n konsultit ovat vieneet läpi lukuisia projekteja, joihin kuuluu tiedon sähköinen kerääminen, kelpoisuuden tarkistaminen ja tietohallinto. Meillä on laaja kansainvälinen kokemus paperilla olevan tiedon siirtämisestä sähköiseen muotoon, erityisesti projekteissa entisen Neuvostoliiton alueella ja Intiassa. Laadimme asiakkaillemme myös esiintymien vahvistusta varten porausohjelmia, järjestämme niihin liittyvien tietojen keräämisen, kelpoisuuden tarkistamisen ja tietohallinnon.

Palvelut

  • Historiallisten paperisten suunnitelmien digitointi 3D-vektoriversioiksi.
  • Historiallisten paperisten näytteenottotietojen, esim. porausreikälokien digitointi.
  • Riippumaton neuvonta koskien kolmansien osapuolten tiedontallennusratkaisuja.
  • Kerätyn tiedon validointi kopioinnin ja digitoinnin yhteydessä syntyneiden virheiden tarkistamiseksi.
  • Käynnissä olevasta malminetsinnästä ja näytteiden keräämisestä kootun tiedon hallinta.
SRK Sweden