Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Teknis-taloudellinen mallinnus

Toimintatapa

Teknis-taloudellisen mallin (Technical Economic Model eli TEM) luominen on olennainen osa kaivostoiminnan kannattavuus- tai due diligence -selvityksiä ja mahdollistaa tuottoarvojen määrityksen. SRK:lla on asiantuntijaryhmä, joka on erikoistunut TEM-mallien tuottamiseen ja tarkasteluun.

Osana hankkeen kannattavuuden karkeaa arviointia, esikannattavuusselvitystä tai lopullista kannattavuusselvitystä SRK kehittää täysin integroidun TEM-mallin hyödyntämällä alan asiantuntijoiden omalta alaltaan laatimia teknisiä ja taloudellisia raportteja. Näin muodostetaan joustava skenaario ja vaihtoehtoanalyysi hankkeen optimisuunnitelman arviointia varten.

Käytämme tavallisesti samaa ajattelumallia due diligence -selvityksissä tai arvojen määrityksissä. Kehitämme oman TEM-mallimme asiakkaalta mahdollisesti saatavan mallin pohjalta. Tämän vuoksi katsomme mallin muodostavan ehyen kokonaisuuden ja ottavan huomioon muut vahvistetut ja arvioidut vaihtoehdot. Tämä auttaa arvioimaan hankkeen toteuttamiskelpoisuutta tai reaktioherkkyyttä erilaisiin teknisiin ja taloudellisiin parametreihin nähden.

Meillä on laaja kokemus TEM-mallien laadinnasta ja tarkastelusta osana hankkeen kannattavuuden karkeaa arviointia, esikannattavuusselvitystä, lopullisia kannattavuusselvityksiä ja myös osana due diligence -selvityksiä, kun on tarkoitus hankkia lisärahoitusta hankkeelle tai arvioida yhtiö tai hanke lisäpääoman hankkimiseksi pörssiin listautumisen kautta. Lisäksi kehitämme TEM-malleja yritysten tai hankkeiden tarpeisiin yritysfuusio- ja yritystilanteissa.

Koska toimimme riippumattomana yrityksenä, kansainväliset pankit ja rahoituslaitokset usein kutsuvat meidät avukseen tehdessään hankerahoituspäätöksiä. Myös kaivosyhtiöt kääntyvät puoleemme halutessaan riippumattoman tahon määrittelevän yhtiönsä tai hankkeensa arvon.

Asiantuntijaryhmämme toimii yhteistyössä muiden sisäisten asiantuntijoidemme kanssa, kun kyse on geologiasta ja varannoista, kaivostekniikasta, mineraalienkäsittelystä, rikastushiekan, vesien ja ympäristön hoidosta. Haluamme varmistaa, että TEM-malleihin saadut tekniset ja taloudelliset panostukset sopivat tekeillä olevaan tutkimusprojektiin.

Palvelut

TEM-mallien kehitys ja tarkastelu seuraavia tehtäviä varten:

  • kannattavuuden karkea arviointi
  • esikannattavuusselvitys
  • lopullinen kannattavuusselvitys
  • projektin rahoitus
  • oman pääoman lisäys
  • arvon määritykset
  • fuusiot ja yritysostot.
SRK Sweden