Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Tekniikka ja rakennesuunnittelu

Suunnitteluprosessiin kuuluu sopivan sijaintipaikan luonnehdinta, jotta voidaan valita optimaalinen varastointimenetelmä rikastushiekan ja hylkykivien säilytystä varten kohteena olevassa toiminnossa. Valikoimaamme kuuluu yksilöllisiä suunnittelupalveluja ja geoteknisiä tutkimuksia hankkeen monimutkaisuuden ja riskien arviointia varten. Näin voimme toimittaa tarvittavat tiedot hankkeen detaljisuunnittelua ja päätöksentekoa varten. Lisäksi laadimme täydellisiä laadunvarmistus/laadunvalvonta-asiakirjoja rikastushiekan ja hylkykiviaineksen varastointialueiden rakentamista varten.

Kannattavuusselvityksiin ja suunnittelututkimuksiin sisältyy yksityiskohtainen raportointi seuraavista asioista:

 • geotekninen tutkimus kunkin rakenne-ehdotuksen ja sen kriittisten komponenttien osalta
 • sijaintipaikan seisminen arviointi
 • rikastushiekan keräytyminen ja suoja-altaan rakennusmenetelmä
 • rikastushiekka-altaan sisäinen ja ulkoinen stabilointi
 • rikastushiekan fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet sekä suunnitteluparametrit, erityisesti tiedot mahdollisesta happo- tai metallipitoisesta valumasta, suolapitoisuuden lisäyksestä ja rikastushiekan aiheuttamista muista epäpuhtauksista.
 • hydrogeologinen tutkimus − pohjaveden konseptuaalinen mallintaminen, mukaan luettuna taustaveden laadun tutkimus rikastushiekka-alueen arvioidulla vaikutusalueella.

Sijaintipaikan luonnehdinnan jälkeen SRK saattaa päätökseen suoja-allasrakenteiden detaljisuunnittelun, jossa tyypillisesti yhdistyvät seuraavat pääsuunnittelukriteerit:

 • rikastushiekan minimi-, maksimi- ja keskivertotuotantotaso, jolla kuljetusjärjestelmä voi vielä toimia.
 • geokemialliset ominaisuudet, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi toimintasuunnitelman ja kaivoksen toiminnan päättymissuunnitelman valintaan.
 • kiintoainepitoisuuksien ja keskimääräisten kiintoainepitoisuuksien vaihteluväli, joihin tuotantomäärät ovat sopivia.
 • rikastushiekan vuosittainen ja käyttöiän mukainen tonnimäärä, joka täytyy ottaa huomioon varastointialueen suunnittelussa.
 • paluuvesijärjestelmän suurin mahdollinen nimelliskapasiteetti.
 • rikastushiekkalietteen reologisten ominaisuuksien vaihteluväli.
 • yleinen terveys ja turvallisuus, yhteisö ja ympäristökelpoisuustavoitteet, jotka on määritelty sidosryhmien kuulemistilaisuuksissa, mukaan luettuna suotovesi, pohjaveden laatu, käytöstä poistaminen, alueiden kunnostus ja toiminnan päättymisen asettamat vaatimukset, ilman laatu ja yhteensopivuus radioaktiivisuusvaatimusten kanssa.
 • käyttö- ja huolto-ohjeet, esimerkiksi automaattisuus, alhaiset huoltovaatimukset.
SRK Sweden