Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Sovellettu mineralogia

Mineralogia antaa tietoja luonnollisten ja synteettisten aineiden luonteesta ja keskittyy kiteisten aineiden kemiallisiin ja fysikaalisiin ominaisuuksiin. Kaivostoimintatutkimusten yhteydessä sovelluksia on useita:

 • Malmiesiintymän geologinen määrittely, jotta ymmärretään malminetsinnän merkitys tai lähtökohta tai kun määritellään, mikä säätelee mineralisoitumista. Tätä voidaan käyttää varantoarvioinnin runkona esiintymää mallinnettaessa.
 • Käyttö välittömänä työkaluna malminetsinnässä, kun määritellään ”tiennäyttäjän” olemassaoloa tai malmielementtejä maanpinnassa olevista tai rapautuneista materiaaleista – erittäin hyödyllinen timanttien ja kullan etsinnässä.
 • Mineraalien metallurgisten ominaisuuksien määrittely prosessoinnin yhteydessä. Tämä sisältää prosessimineralogian ja materiaalinmäärittelyn periaatteet ja toimii ennustavan metallurgian tai geometallurgian työkaluna.
 • Fysikaalisten rakenteiden ja ristiriitaisuuksien tai heikkouksien arviointi, joka voi paljastaa luontaisia geoteknisiä tai materiaalin louhintaan liittyviä ongelmia.
 • Määrittely mukana olevista faaseista, jotka sisältävät vahingollisia, ympäristöön kohdistuvien prosessien vaikutuksesta liukenevia aineksia. Mineralogia on oleellinen komponentti ennustettaessa happaman kaivosvaluman ja metallien liukenemisen (Acid Rock Drainage & Metal Leaching – ARDML) mahdollisuutta.

Kokemus

Kaivosteollisuuden palveluihin erikoistuneena konsultoijana SRK Consulting on hankkinut yli 25 vuoden kokemuksen happamien kaivosvalumien ennustamisessa, estämisessä ja kontrolloinnissa kaikentyyppisissä louhinta- ja maantieteellisissä ympäristöissä, green field ‑aloituksista toimiviin kaivoksiin, ja siitä edelleen kaivoksen sulkemisen jälkihoitoon liittyvien toimenpiteiden arvioinnissa.

SRK:n tiedemiehet ja insinöörit ovat julkaisseet lukuisia teknisiä ja tutkimusraportteja alan lehdissä ja pitäneet esitelmiä monissa kansainvälisissä konferensseissa.

Toimintatapa

SRK yhteistyössä Cardiffin yliopiston kanssa voi tarjota monia erilaisia sovelletun mineralogian palveluja, jotka ovat lähestymistavaltaan kokonaisvaltaisia. Teemme työtä myös muiden tutkimuslaitosten ja sopimuslaboratorioiden kanssa tarpeen mukaan. Tämän riippumattomuuden ansiosta voimme huomioida kaikki mahdolliset arvioitavat vaihtoehdot, keskittymättä pelkästään kysymyksiin, jotka vain etusijalla oleva laitteistotoimittaja voi käsitellä.

Tarjoamme seuraavia palveluja:

 • Optinen ja elektronimikroskopia näytteessä olevien mineraalien, koostumusten ja yhteyksien määrittelemiseksi.
 • Röntgendiffraktio mineraalierittelyn määrittelemiseksi suuremmasta erästä tai yksittäisestä kidenäytteestä.
 • Elektronimikroanalyysi mineraalikemian määrittämiseksi.
 • Kokonaiskivianalyysi, johon sisältyy kulta- ja platinaryhmän metallien pitoisuuksien määrittely.
 • Laserablaatio-induktiivisesti kytketty plasmamassaspektrometria alkuaineiden hivenkonsentraation määrittämiseksi kiinteissä hiukkasissa, kuten vähäisten kulta- tai platinamäärien määrittelyyn kiinteässä rautasulfidiperusmassassa.
 • Diagnostinen liuottaminen, jolla määritetään metallijakauma suhteessa perusmassan osittaiseen liukenemiseen kohdennettujen kemiallisten reagenssien vaikutuksesta.
SRK Sweden