Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Sidosryhmien kuuleminen ja julkinen konsultointi

Yhteydenpito sidosryhmien kanssa on entistä tärkeämpää, jotta voitaisiin ymmärtää heitä askarruttavia asioita, hakea niihin yhdessä ratkaisuja ja varmistaa hankkeen loppuunvienti onnistuneesti. Tämä osoittaa oikeaa kansalaisvastuuntuntoa, pienentää riskejä ja auttaa projektisuunnittelijoita ”sosiaalisen toimiluvan” saannissa. SRK voi auttaa sidosryhmien kuulemistilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa projektin edetessä ja koko kestoajan.

Palvelut

 • Kuulemistilaisuuksien suunnittelu, jossa edetään aina toimintaperiaaterungon kehittelystä yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman laadintaan saakka, jotta voidaan arvioida vaikutukset tai toiminnalliset tarkoitukset.
 • Niiden osapuolten identifiointi ja kuuleminen, joiden etua hanke koskee tai joihin se vaikuttaa. Tällaisia ovat mm. kunnat, valtio, kansalaisjärjestöt ja muut sidosryhmät.
 • Sidosryhmiä ja niihin liittyviä kysymyksiä koskevan tietokannan laatiminen ja ylläpito.
 • Selvitysasiakirjojen laatiminen sidosryhmille mittatilaustyönä.
 • Valitusmenettelyn valmistelu.
 • Projektihenkilöstön kouluttaminen ymmärtämään kansainvälisiä standardeja ja vaatimuksia, jotta taattaisiin neuvottelujen onnistuminen sidosryhmien kanssa.

Toimintatapa

SRK ei katso sidosryhmien kuulemistilaisuuksien olevan pelkästään kertaluonteisia virallisen hyväksynnän saantitilaisuuksia, vaan tilaisuuksia, joissa luodaan ja ylläpidetään molemmin puolin luottamuksellisia ja uskottavia suhteita sidosryhmien kanssa projektin sosiaalisten riskien vähentämiseksi. SRK:n avainperiaatteita ovat:

 • osallistuminen
 • läpinäkyvyys
 • vastuullisuus
 • perinteisen tiedon kunnioitus
 • alkuperäisoikeuksien tunnustaminen.

Näiden periaatteiden noudattamisessa SRK huomioi kunkin maan kulttuurilliset ja poliittiset näkökohdat suunnitellessaan prosesseja, joissa on osallisena eri sidosryhmiä.

Kokemus

Viimeisten 15 vuoden aikana SRK on asiakkaidensa apuna suunnittelut ja johtanut kuulemistilaisuuksia hyvällä menestyksellä. Tilaisuuksiin ovat osallistuneet sekä hankkeen edunsaajat että ne osapuolet, joihin toiminta vaikuttaa. Tavoitteena on ollut täyttää isäntämaan viranomaisvaatimukset ja noudattaa kansainvälisiä standardeja, joita ovat esimerkiksi päiväntasaajan periaatteet (Equator Principles) ja Maailmanpankin yritysrahoituslaitoksen eli IFC:n toimintastandardit.

Meillä on projektikokemusta yhteisöistä Aasiassa, CIS-maissa, Afrikassa, Lähi-idässä, Etelä-Amerikassa ja Euroopassa. SRK on työskennellyt myös alkuperäiskansojen parissa ja saanut aikaan osapuolille sopivat ja usein poikkeukselliset kuulemisehdot, jotka perustuvat kansainvälisiin parhaisiin käytäntöihin.

SRK Sweden