Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Riippumaton insinööri – due diligence -tarkastusten ja EPCM (engineering procurement and contract management) -toimeksiantojen valvonta

Toimintatapa

SRK on riippumaton kaivosalan konsultointiyhtiö, jonka osakkeenomistajia ovat sen työntekijät. Rahoituslaitokset eivät ole yhtiömme osakkeenomistajia eikä meillä ole osakkuuksia rahoituslaitoksissa tai kaivosyhtiöissä, joten voimme toimia täysin puolueettomasti.

Tämän riippumattomuuden ansiosta SRK voi toimia asiakkaidensa puolesta monialaisena teknisenä suunnittelijana, valvoa kaivoshanketta ja raportoida sen kaikista näkökohdista hankkeen elinkaaren aikana, mukaan luettuna prosessointi ja metallurgia. Toimeksianto voi sisältää teknisiä auditointeja ja kannattavuustutkimuksia, toteutusvaiheen aikaisia katselmuksia ja edistyksen seurantaa, suorituskyvyn testausta osana projektin luovutusta sekä toiminnan tarkkailua ja raportointia käynnistys-, ylösajo- ja jatkuvan tuotannon vaiheissa.

Toimeksiannoissa työskentelevä henkilöstömme koostuu asiantuntijoista, joiden erikoisala vastaa sekä hankkeen että asiakkaan vaatimuksia.

Kokemus

 • Riippumaton insinööri Talvivaaran nikkeliprojektissa. Toimeksianto sisälsi teknisen tarkastusraportin laadinnan osana 300 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainahakemusta sekä hankkeen seurannan ja raporttien laadinnan. Kokonaisuuteen kuului myös uuden biokasaliuotusprosessin metallurgia ja suuri metallien talteenottolaitos.
 • Riippumaton insinööri, joka toimii rahoitussyndikaatin puolesta refraktorista menetelmää käyttävässä kultaprojektissa Romanissa. Toimeksiantoon on kuulunut projektin kannattavuustutkimuksen tarkistus ja jatkuva tarkkailijan rooli, jossa seurataan edistystä yksityiskohtaisesta teknisestä suunnittelusta rakennusvaiheen kautta tuotannon aloitukseen.
 • Matalapitoisen tinamalmin käsittelyssä käytetyn uutuusprosessin katselmointi. Prosessin kehittäjä oli kazakstanilainen asiakas, jonka tiedot ovat luottamuksellisia. Toimeksianto sisälsi puolueettoman tarkistuksen ja raportoinnin koskien testausta ja prosessisuunnittelua osana prosessin meneillään olevaa kaupallistamista. Raportti käsitteli käyttävissä olevia testausmenetelmiä, prosessikemiaa, ehdotettua rikastuskaaviota ja laitteiston valintaa, asiakkaan pääoma- ja käyttökustannuksia sekä SRK:n antamia lisätyösuosituksia.
 • Riippumaton insinööri, joka toimii rahoituslaitoksen puolesta prosessilaitoksen käyttöönottoa lähestyvässä kultaprojektissa Burkina Fasossa. Tehtävä alkoi kannattavuustutkimuksen tarkistuksella ja on jatkunut edelleen teknisen detaljisuunnittelun ja rakentamisen edistymisen katselmointina.
 • Riippumaton insinööri, joka toimii rahoitussyndikaatin puolesta kupari-kulta ‑projektissa Kazakstanissa. Toimeksiantoon on kuulunut edistyksen katselmointi rakentamisesta käyttöönottoon, ja tehtävä jatkuu tuotannon ylösajon ja optimoinnin tarkkailuna.
 • Riippumaton insinööri, joka toimi rahoituslaitoksen puolesta mineraalihiekkaprojektissa Mosambikissa. Tehtäviin kuului projektin kannattavuustutkimuksen tarkistus, jota seurasi jatkuva teknisen detaljisuunnittelun, rakennustyön, käyttöönoton ja tuotannon ylösajon ja optimoinnin tarkkailu.

Palvelut

 • Täysin riippumattomat tekniset auditoinnit koskien metallurgian ja prosessoinnin kaikkia näkökohtia.
 • Riippumaton metallurgisen testauksen arviointi ja tulkinta.
 • Kannattavuustutkimuksen tarkastus.
 • Metallurgisten näkökohtien seuranta ja raportointi edistymisestä hankkeen toteuttamisvaiheessa.
 • Pääomakustannusten ja kustannusten hallinnan seuranta projektin elämänkaaren ajan.
 • Prosessin ja metallurgisten tehokkuustestien tarkkailu ja arviointi.
 • Operatiivisen toiminnan arvioinnit ja raportointi.
SRK Sweden