Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Prosessien testaus ja rikastuskaavion suunnittelu

Toimintatapa

Lähes kaikki esiintymät ovat erilaisia ja niissä on määrätynlaisia metallurgisia haasteita, joihin liittyvät ongelmat on ratkaistava, ennen kuin päästään jatkokehittelyyn. Metallurgista testausta tarvitaan aina, jotta voidaan kehittää selkeitä ja metallurgisesti tehokkaita rikastuskaavioita. SRK:n kokeneet asiantuntijat voivat auttaa asiakasta hoitamalla testausohjelman hallinnan, tutkia prosessiongelmia, arvioida tulokset ja esittää ratkaisuja.

Palveluksessamme olevat metallurgit, geologit, mineralogit ja kaivosinsinöörit toimivat tiiviissä yhteistyössä. Metallurgimme valitsevat edustavat näytteet eri puolilta malmiota ja laativat räätälöityjä testausohjelmia, joilla selvitetään mineralogian, metallurgian ja niihin liittyvien käsittelyprosessien kaikki tarpeelliset näkökohdat. Henkilöstömme on perehtynyt testausohjelmien määrittelyyn ja valvontaan laboratoriotasolta laitoksen toiminnan koekäyttöön. Vastaamme testausohjelman kaikkien vaiheiden määrittelystä, hallinnasta, arvioinneista ja raportoinnista tiiviisti asiakkaan edustajien kanssa työskennellen.

Kun louhintamenetelmät on identifioitu ja prosessiparametrit vahvistettu, käytämme näitä konseptuaalisia tekijöitä ja kehittämme todennettuja ja kustannustehokkaita rikastuskaavioita, joita voidaan käyttää osana projektin jatkosuunnittelua.

Kokemus

Insinööreillämme on monipuolinen kokemus metallurgisesta testauksesta – näytteiden valinnasta, testauksen kehittämisestä ja hallinnastaa sekä testaustuloksiin perustuvien rikastuskaavioiden suunnittelusta.

Esimerkkejä viimeaikaisista projekteista:

 • Cu-Au-Fe -rikastamo Venäjällä – metallurginen tutkimus, johon kuului hienonnuspiirin testaus ja suunnittelu, vaahdotuksen tarkastelu sekä
 • magneettisen erottamisen testaus ja rikastuskaavion laatiminen (laboratorio ja koekäyttölaitos).
 • Kultaprojekti Liberiassa – rikastuskaavion suunnittelu konseptuaalista tutkimusta varten, testausohjelman suunnittelu alustavaa kannattavuusselvitystä varten.
 • Kultaprojekti Venezuelassa – testausohjelman suunnittelu kannattavuustutkimusta varten.
 • Timanttiprojekti Luoteis-Venäjällä – testausohjelman määrittely, valvonta ja tulkinta.

Palvelut

 • Asiantuntevat metallurgimme ja mineraaliprosessi-insinöörimme auttavat asiakasta testausohjelman määrittelyssä ja valvonnassa laboratoriotasolta laitoksen koekäyttöön saakka.
 • Palveluksessamme olevien prosessimineralogien ja metallurgien asiantuntijapalvelut, jotka kattavat seuraavat toiminnot:
  • murskaus ja materiaalien käsittely
  • hienontaminen – tavanomainen tanko- ja kuulajauhatus, autogeeniset (AG) ja semiautogeeniset (SAG) myllyt, korkeapaineinen jauhinvalssi (High pressure grinding rolls - HPGR), pystysuora mylly
  • mineraalien prosessointi (malmin lajittelu, luokitus, vaahdotus, DMS, suodatus)
  • hydrometallurgia, kuten kasaliuotus, atmosfäärinen ja paineliuotus, adsorptio ja desorptio, saostus, biohapetus, SXEW-prosessi
  • pyrometallurgia kanssamme yhteistyössä toimivien metallurgien avustuksella.
 • Yhteistyökumppaniemme erikoisasiantuntijapalvelut maailmanlaajuisen partneriverkostomme kautta.
 • Testauslaboratorioiden käyttö ja analyyttiset palvelut – tiivis yhteistoiminta Cardiffin yliopiston kanssa.
 • Rikastuskaavioiden laatiminen konseptuaalisista lopullisiin kannattavuustutkimuksiin.
SRK Sweden