Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Palvelumme

Ruotsalainen SRK Consulting AB tarjoaa asiantuntevia konsultointipalveluja Pohjoismaissa toimivalle kaivannaisteollisuudelle.

Palveluvalikoimamme kattaa geologiaan, kaivostoimintaan, prosessinkäsittelyyn, ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä konsultointipalveluja hankkeen koko elinkaaren ajan aina alkuvaiheen malminetsinnästä luokittelun ja varsinaisen louhinnan kautta kaivostoiminnan lopulliseen päättymiseen saakka.

Nettisivuilla on mainittu kaikki tärkeimmät palvelumme ja annettu yksityiskohtaista tietoa palveluksessamme olevien henkilöiden osaamisesta ja kokemuksesta.

SRK provides a wide range of exploration services and consultancy, covering the design and management of exploration programmes.
SRK:n malminetsintäpalveluista huolehtii SRK Exploration Services Ltd. (SRKES). Tarjoamme laajan valikoiman palveluja ja konsultointia, joista esimerkkinä malminetsintäohjelmien suunnittelu ja hallinta varhaisesta ruohonjuuritason vaiheesta kannattavuustutkimuksiin. Työryhmämme koostuvat kokeneista ammattitaitoisista geologeista, geokemisteistä ja geofyysikoista. He pystyvät työskentelemään tehokkaasti kaikissa ympäristöissä missä puolella maapalloa tahansa ja tutkimaan erilaisia hyödykkeitä ja erityyppisiä esiintymiä. Työryhmämme...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Useimmiten rikastushiekan läjitysalue on suurin ympäristöriski kaivostoiminnassa. Rikastushiekat ja raakkukivet on kuljetettava ja turvallisesti läjitettävä tukeviin patoaltaisiin, jotka kestävät rikkoutumatta kaivoksen lopullisen sulkemisen jälkeen. Rikastushiekan ja hylkykivien varastoinnin hallinnan parhaissa käytännöissä on ohjeita, jotka koskevat varastointialueiden suunnittelua, käyttöä, sulkemista ja kunnostusta. Niiden tavoitteena on varmistaa, että toiminta on tiukkojen teknisten...
SRK’s experienced metallurgists and processing engineers help maximize mining projects' resource output and economic returns.
Tekniset raportointi- ja tarkastelutoimeksiantomme vaativat usein hyödykkeiden hintojen ja makrotaloustieteellisten oletusten huomiointia. Esimerkiksi: Tietoja tarvitaan teknisissä tutkimuksissa cutoff-arvon määrittelyä varten ja optimointianalyyseissä mineraalivaranto- ja malmivararaportointia varten. Benchmark-vertailut ovat tarpeen analysoitaessa kustannuksia. Rahoitusmallit (katso Palvelut) ovat tarpeen taloudellista kannattavuutta vertailevissa arvioinneissa. Mineraalivarojen arvon määritykset (katso Palvelut) ovat tarpeen, kun laaditaan raportteja...

Workshops

Please follow the links below for the further information. Read more... about Workshops

suomi
SRK Sweden