Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Näytteidenkeruu, laadunvarmistus (QA) ja laadunvalvonta (QC)

Tarkoituksenmukainen näytteiden keruu, laadunvarmistus ja laadunvalvonta (QA/QC) ovat joka suhteessa oleellisen tärkeitä näkökohtia arviointiprosessissa. Niiden avulla varmistetaan parhaat arviot, sillä arvion laatu riippuu käytettyjen tietojen laadusta.

Toimintatapa

SRK:n asiantuntijat auditoivat, suorittavat katselmuksia ja antavat ohjeita laadunvalvonnassa sekä suorittavat tietojen tarkistuksia kaikkien projektivaiheiden aikana.

QA/QC-tietojen tarkastelussa kiinnitämme erityistä huomiota kahteen määriteltyyn alueeseen: käytössä oleviin QA/QC-menetelmiin ja QA/QC-tietokantaan.

Konsulttimme tarkistavat asiakkaan käytössä olevat näytteenkeräysmenetelmät tai antavat ohjeita soveltuvasta keräysstrategiasta huomioiden teoreettiset ja käytännön näkökohdat, joihin keräysmenetelmillä tähdätään.

Asiantuntijamme soveltavat työhön analysointitekniikoita ja laaja-alaista kokemustaan parhaista käytännöistä. Tuloksena saatujen johtopäätösten pohjalta annamme asiakkaalle suosituksia, joilla myös varmistetaan kansainvälisten raportointikoodien noudattaminen.

Asiantuntijamme korostavat QA/QC-ohjelmien tärkeyttä kaikissa hakkeissa, sillä ne varmistavat tietojen laadun, joka on perusta kaikille varantoarvioille.

Kokemus

SRK:n varantogeologeilla on laaja-alainen kokemus QA/QC-tietojen tarkistuksista hankkeiden kaikissa vaiheissa. Voimme antaa ohjeita ja laatia paikkaa ja aluetta koskevat näytteenkeräysprotokollat ja niihin liittyvät QA/QC-ohjelmat. Konsulttimme ovat vieneet läpi lukuisia hankkeita, joihin on kuulunut sähköisten tietojen keruu QA/QC-tietokantoja varten sekä tietojen validointi ja tietohallinto kansainvälisten raportointikoodien mukaisesti.

Palvelut

  • Riippumaton näytteenkeräyskäytäntöjen tarkastus tai ohjeistus, jolla varmistetaan kansainvälisten raportointikoodien noudattaminen.
  • QA/QC-menetelmiä koskevien suositusten laatiminen näytteidenkeruusta pitoisuusmäärityksen kautta tietohallintoon.
  • Riippumaton QA/QC-käytäntöjen ja tietokantojen tarkistus, jolla varmistetaan kansainvälisten raportointikoodien noudattaminen.
  • Alkuperäketjun hallintamallien ja varmistusporausta koskevien ohjelmien laatiminen.
  • Näytteiden esikäsittelyn ja laboratoriopalvelujen tarkistukset.
SRK Sweden