Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Mineralogia ja petrologia

Malmimineraaleja ja niihin liittyviä juonikiviä koskevat mineralogiset ja petrologiset arviot ovat avainasemassa, kun halutaan ymmärtää malmiesiintymien synty ja niiden yhteys mineraaleihin. Nämä tutkimukset ovat oleellisen tärkeitä myös silloin, kun suunnitellaan potentiaalisia prosessimenetelmiä.

Asiantuntemus ja käytettävissä olevat menetelmät

Olemme kehittäneet malmimineralogian ja petrologian asiantuntemuksen, joka kasvaa koko ajan valvoessamme mineralogisia hankkeita, jotka ovat olennainen osa kaivos- ja malminjalostustutkimusta. Nämä tutkimukset ovat luonteeltaan globaalisia ja kattavat laajan valikoiman erilaisia kaivoskivennäistyyppejä ja geologisia ympäristöjä.

SRK suorittaa mineralogisia ja petrologisia tutkimuksia yhteistyössä akateemisten asiantuntijoiden kanssa seuraavissa yliopistoissa: Cardiff University, Mackay School of Mines, Nevada, University of Cape Town ja University of British Columbia. Yhteistyöyliopisto valitaan esiintymän sijainnin ja hyödykkeen tyypin perusteella.

Toimimme tiiviissä yhteistyössä Cardiffin yliopiston kanssa ja käytettävissämme on erinomaiset analysointimenetelmät, kuten optinen ja elektronimikroskopia, elektronimikrosondi, röntgendiffraktio sekä ultrahivenalkuaineiden analyysia varten laserablaatiolla varustettu induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (LAICP-MS). Viimeksi mainittua tekniikkaa käytetään arvometallien ppm (lc) -määrien mittaukseen eri isäntämineraaleissa, ja sen avulla saadaan ainutlaatuisen tarkkoja tietoja vaikeasti käsiteltävistä arvometalleja sisältävistä malmeista.

Palvelut

SRK tarjoa laajan valikoiman mm. seuraavia erikoispalveluja:

  • Maanalaisista ja pintalouhoksista otettavien sekä kairasydän- ja pintanäytteiden valinta ja näytteenoton valvonta.
  • Alluviaali- ja raskasmineraalikonsentraattien keräämiseen perehdyttäminen.
  • Timanttiesiintymien viitemineraaleja koskevat kartoitukset.
  • Arvometalleja koskeva oikeusopillinen mineralogia, johon kuuluu hivenalkuaineisiin perustuva sormenjälkitutkimus LA-ICP-MS-menetelmällä.
  • Geneettisten esiintymien diagnostinen mineralogia ja petrologia.
  • Malmimineralogia ja arvometallien identifiointi malmin prosessimenetelmien valintaa, suunnittelua ja tarkastelua varten.
SRK Sweden