Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Materiaaliominaisuuksien testaus - kemiallinen ja fyysinen

Päähuomio rikastushiekan varastoinnin suunnittelussa ja hallinnassa on kiinnitettävä rikastushiekan ja patoaltaan materiaaliominaisuuksiin. Ennen varastoinnin suunnittelua on vietävä läpi perinpohjainen testausohjelma, joka sisältää kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien tutkimuksen. Meillä ei ole käytössä laboratoriota, mutta vakiomenettelyyn kuuluu arvostetulta kaupalliselta taholta tai tutkimuslaitokselta saatujen testaustulosten erittely, seuranta ja tulkinta.

Kokemus

Rikastushiekan, perustuksen ja rakennusmateriaalien testauksesta ja tulosten tulkinnasta vastaavat ryhmät, joihin kuuluu ammattitaitoisia asiantuntijainsinöörejä, teknologeja ja ympäristötiedemiehiä. He toimivat läheisessä yhteistyössä SRK:n insinöörien kanssa.

Materiaalintestauksessa voimme hyödyntää sekä suunnitteluosaamistamme että ottaa huomioon ympäristönäkökohdat. Tältä pohjalta luomme tarkoituksenmukaisimman ja kustannustehokkaimman ohjelman, jossa rajoitukset on soveltuvin osin otettu huomioon:

  • kemiallinen ja biologinen stabiliteetti, mukaan luettuna hapon muodostus
  • kaikentyyppisten maaperien ja kallioiden fysikaaliset ja mekaaniset ominaisuudet
  • veden ja ilman laadun testaus ja seuranta.
SRK Sweden