Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Malminetsintä

SRK:n malminetsintäpalveluista huolehtii SRK Exploration Services Ltd. (SRKES). Tarjoamme laajan valikoiman palveluja ja konsultointia, joista esimerkkinä malminetsintäohjelmien suunnittelu ja hallinta varhaisesta ruohonjuuritason vaiheesta kannattavuustutkimuksiin.

Työryhmämme koostuvat kokeneista ammattitaitoisista geologeista, geokemisteistä ja geofyysikoista. He pystyvät työskentelemään tehokkaasti kaikissa ympäristöissä missä puolella maapalloa tahansa ja tutkimaan erilaisia hyödykkeitä ja erityyppisiä esiintymiä. Työryhmämme on perehtynyt kansainvälisiin raportointimääräyksiin, joten malminetsintäohjelmamme noudattavat vaadittuja määräyksiä alusta loppuun asti. Näin minimoimme kalliit viivytykset ja näytteenottojen toistot varantoraporttien laatimisvaiheessa.

Malminetsintäohjelmamme noudattavat aina jaksotettua, tulostavoitteista toimintatapaa, jonka jokaisessa vaiheessa suoritetaan tavoitteiden luokittelu ja riskien arviointi. Tämä luo virstanpylväitä säännöllisin välimatkoin sekä kiinnekohtia avainpäätöksille, joiden avulla identifioimme parhaiten mineraalilöydökset ja pysyttelemme budjetin rajoissa.

SRKES:n palveluja ovat:

Malminetsintäkohteen muodostaminen

Tarjoamme asiantuntijapalveluja uusien malminetsintäkohteiden muodostamisessa ja priorisoinnissa koskien kaikkia hyödykkeitä ja erilaisia geologisia ympäristöjä. Palveluihin kuuluvat:

  • Asiakirjoihin perustuva tutkimus kaiken saatavana olevan tiedon kokoamista ja analysointia varten.
  • Tektoninen ja metallogeninen analysointi, joka antaa tietoja tulevaisuuden mahdollisuuksista ja hankkeen mittakaavasta.
  • Itse suoritettu kenttätyö ja kartoitus, jolla saamme tärkeää tietoa kentältä.
  • Geofyysisten ja kaukokartoitustietojen hankinta, käsittely ja tulkinta mahdollisten kohteiden identifioimiseksi.

Malminetsinnän paikkatietojärjestelmä

Hyvä tietohallinto on oleellinen edellytys malminetsintäprojektin onnistumiselle, ja tärkeät päätökset perustuvat tehokkaaseen tiedon käyttöön. Puutteellinen tietohallinto ja tietojen tehoton hyödyntäminen voi johtaa päätöksiin, jotka on tehty heikoin perustein. Seurauksena voi olla virheitä varantojen arvioinnissa ja kustannuksiltaan kallis näytteiden uudelleenhankinta.

SRKES:n henkilöstö on perehtynyt laatimaan, käyttämään ja hallinnoimaan malminetsintätietokantoja, joista löytyvät näytteiden sijainnit, pitoisuusmääritysten tulokset, geologiset kartat ja geofyysiset tiedot. Näissä tietokannoissa säilytetään asiakkaan kallisarvoisia tietoja, joita voidaan integroida, visualisoida ja mallintaa, ja tietojen esille saanti on nopeaa ja helppoa.

Malminetsinnän hallinta

Malminetsintäprojektin huolellinen suunnittelu ja hallinta ovat ratkaisevan tärkeitä toimintoja. Niillä varmistetaan sekä rahoituksen saanti että etsinnän tehokkuus. Kokenut asiantuntijaryhmämme arvioi hankkeen tilan ja asiakkaan tavoitteet. Voimme antaa lausuntoja ja tarjota palveluja käynnissä olevien hankkeiden kehittämisessä ja tulevien projektien suunnittelussa. Projektien johtajina toimivat kokopäiväisesti työskentelevät mahdollisesti toisesta maasta tulleet SRKES:n projekti- ja kenttägeologit, tai hallinta hoidetaan Britannian toimiston laatimien periodikatsausten avulla, joiden lisäksi suoritamme kenttäkäyntejä säännöllisin väliajoin.

Riippumattomat arvioinnit, arvon määritykset ja toimivaltaisten henkilöiden laatimat raportit

Jokaisen malminetsintä- ja kaivosyhtiön on jossain vaiheessa laadittava malminetsintäohjelmistaan ”tilannekatsaus”. Objektiivisuuden ja puolueettomuuden kannalta paras ratkaisu voi olla, että tämän prosessin hoitaa riippumaton kolmas osapuoli. SRKES:llä on laaja kokemus malminetsintäprojektien tarkastelusta, auditoinnista ja arvioinnista hankkeiden kaikissa kehitysvaiheissa. Suuri osa tästä työstä sisältää asiakirjojen laatimista maailman eri pörsseille (AIM, TSX, JSE), pankeille ja yksityisille sijoittajille. Lisäksi laadimme due diligence -selvityksiä, suoritamme hankkeiden auditointia sekä sisäisiä tarkastuksia. SRKES:n vankkaan ydinjoukkoon kuuluu malminetsinnän erikoisosaajia, ja palveluksessamme olevat kokeneet geologit pystyvät suorittamaan katselmuksia ja auditoimaan kaikentyyppisten raaka-aineiden etsintäprojekteja. Yhtiön omistuspolitiikka varmistaa täydellisen riippumattomuutemme, ja kaikki avainhenkilöstöömme kuuluvat ovat alansa ammatillisten instituutioiden arvostamia asiantuntijoita.

Lisätietoja SRK:n malminetsintäpalveluista saatte klikkaamalla tästä

Aihepiirin muut palvelut

SRK Sweden