Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Liiketoiminnan kehityspalvelut

Kaivostoiminnassa on jatkuvasti pyrittävä alentamaan toimintojen yksikkökustannuksia, jotta kaivos säilyttäisi kilpailykykynsä maailman markkinoilla. Tämä haasteellinen tavoite on usein kytköksissä louhimiskelpoisten varojen tehostetun hyödyntämisen kanssa ja vaatii uusien tekniikoiden ja louhintamenetelmien säännöllistä arviointia.

Meillä on monilta eri aloilta hankittua osaamista, josta on apua toiminnallisten ja teknisten arviointien teossa ja tutkimustulosten käytännön toteutuksessa.

Palvelut

Valikoimamme kattaa seuraavat palvelut:

 • liiketoiminnan vision ja strategian linjaus
 • strateginen suunnittelu

             - uusien reservien tunnistus

             - olemassa olevien reservien optimointi

             - kaivostoimintojen uudelleensuunnittelu esiintymien optimaalista käyttöä varten

             - tulevien ympäristökustannusten minimointi nykyisillä integroiduilla toiminnoilla

 • kaivostalous ja kaivostoiminnan kustannusten mallinnus
 • pääoma- ja käyttökustannusten arviointi
 • organisaatiorakenteen tarkastelu
 • johdon toimintaprosessien ja järjestelmien tarkastelu
 • kaivoksen suunnittelun, layoutin ja aikataulutuksen tarkastelu
 • liiketoiminnan ja teknisten prosessien tarkastelut
 • ammattitaidon ja osaamisen tutkimukset
 • muutosjohtaminen.

Tehtävän laajuus sisältää tavallisesti:

 • Vaihe 1 − Tärkeimpien strategisten tai toiminnallisten kysymysten määrittely.
 • Vaihe 2 − Analysointi ja mallinnus. Tehdään tarkempia tutkimuksia, analysoidaan tuloksia ja mallinnetaan uusia toimintatapoja.
 • Vaihe 3 − Toteutus. Määritellyt ratkaisut toteutetaan yhdessä avainhenkilöstön kanssa.
 • Vaihe 4 − Jatkuvuus. Jatkuva valmennus ja mentorointituki, jolla autetaan avainhenkilöstöä juurruttamaan muutos organisaatioon.

Kokemus

SRK toimii konsultointialan eturintamassa. Palveluksessamme on johtavia tiedemiehiä, suunnittelijoita ja liiketoimintakonsultteja. Palvelujen yhdistäminen ja globaali toimintaympäristö ovat kehittäneet yhtiöstämme maailman johtavan due diligence ja kannattavuusselvitysten sekä luottamuksellisten tarkastusten tekijän. Kaivosteollisuuden ja malminetsintäalan yritykset saavat meiltä yhdestä pisteestä liiketoimintaan ja tekniikkaan liittyviä palveluja.

Meillä on yli 1500 asiakasta, joista suurin osa on kansainvälisesti arvioiden suuria tai keskisuuria metallien ja teollisuusmineraalien louhintayrityksiä, malminetsintäyhtiöitä, pankkeja, öljy-yhtiöitä, maatalousyrityksiä, rakennusyrityksiä ja valtionlaitoksia.

SRK Sweden