Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Laitoksen suorituskyvyn tarkastelu ja optimointi

Toimintatapa

Prosessointilaitoksen tehokas toiminta on kriittinen tekijä kaikkien kaivosoperaatioiden menestymiselle. Laitoksen syöte muuttuu ajan myötä kaivoksen toiminta-aikana, ja laitteet ja kokonaisprosessi voivat olla tarkistuksen tarpeessa optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Kysymyksessä voi olla tietty laite tai koko metallurginen suorituskyky. Monissa tapauksissa päivittäiseen toimintaan liittyvät kysymykset käyvät laitoksen suorituskyvyn hienosäädön edellä, ja seurauksena on resurssien tuhlaus, lisääntyneet käyttökustannukset ja pienempi tuottavuus. SRK voi tarjota vaaditut palvelut, joilla laitoksen suorituskyky pysyy huipussaan.

Tarkastelemme ongelmaa prosessoinnin kaikista näkökulmista alkaen sen integroitumisesta kaivostoimintaan, josta jatkamme prosessilaitokseen kokonaisuutena, mukaan lukien tuotteet, jätteen käsittely ja varastointi. Huomioimme myös kaikki kunnallistekniset palvelut. Jokainen näistä osa-alueista voi vaikuttaa prosessilaitoksen kokonaissuoritukseen.

Käytämme omakohtaista lähestymistapaa ja käymme aina laitoksessa/toimipaikassa voidaksemme:

 • tehdä huomioita laitoksen toiminnasta ja käytännöistä
 • perehtyä rajapintakysymyksiin kaivoksen, laitoksen ja tuotteen käsittelyn välillä
 • keskustella käytössä olevista operatiivisista käytännöistä ja suorituskyvystä paikan päällä työskentelevän henkilöstön kanssa, mukaan lukien laitoksen johto, työnjohto ja laitteiston käyttäjät
 • kerätä yksityiskohtaista operatiivista ajantasaista ja historiallista tietoa koskien syötettä, tuotteita ja jätevirtoja sekä kunnallisteknisiä ja muita palveluja
 • kerätä riittävän yksityiskohtaisia laitteistotietoja, niin että niiden perusteella voidaan arvioida laitteen suorituskyky ja parannusmahdollisuudet
 • suorittaa laitoksen ja/tai laitteiden yksityiskohtaisia tarkistuksia
 • tarkistaa ja arvioida käytössä olevat metallurgiset valvontamenetelmät
 • identifioida mahdolliset testaustarpeet
 • kerätä käyttökustannustiedot
 • kerätä paikallista toimintayksikköä koskevat pääomakustannustiedot
 • valmistella yksityiskohtaisen arvion laitoksen suorituskyvystä ja mahdollisesti tarvittavista parannuksista tai muutoksista
 • tunnistaa pääoma- ja käyttökustannuksia vaativat parannukset ja arvioida saatava hyöty ja valmistella kokonaiskustannus-hyötyanalyysi johtajiston arvioitavaksi.

Kokemus

Insinööreillämme on laajapohjainen kokemus erilaisista operaatioista ja prosesseista ja he ovat perehtyneitä normaaleihin, useimmissa metallurgisissa laitoksissa käytössä oleviin toimintamenetelmiin. Lisäksi meillä kokenutta henkilöstöä, joka suorittaa tavanomaisia due diligence -tarkastuksia ja auditointia, sekä suorituskykyyn liittyvien ja operationaalisten tietojen arviointia ja tulkintaa. Saatujen tietojen perusteella voimme tunnistaa mahdolliset ongelmat ja parannusta vaativat alueet.

Palvelut

 • Lukuisten kokeneiden metallurgiainsinööriemme asiantuntijapalvelut.
 • Käynnit paikan päällä ja ajantasaisten ja historiallisten operationaalisten tietojen keruu.
 • Laitoksen metallurgisten toimintojen tarkastusten määrittely ja valvonta laitoksen suorituskyvyn arvioimiseksi (mm. prosessivirran massatasetietojen keruu, metallurgisten näytteiden otto ja analysointi, tiedot prosessointiolosuhteista ja laitteiden asetuksista).
 • Laitoksen pullonkaulojen tunnistaminen.
 • Mineralogisten tutkimusten ja metallurgisen testauksen määrittely, valvonta ja arviointi (laitoksesta kerätyt näytteet, geo-metallurgiset tutkimukset, laboratoriotestit ja/tai laitoksessa suoritetut kokeilut).
 • Laitteiden/laitoksen käyttöastetta ja käytettävyyttä koskeva arviointi, raportointi ja parannussuositukset.
 • Laitteiston optimointi.
 • Käyttökustannusten tarkistus ja mahdollisten säästökohteiden tunnistaminen.
 • Säätöjen ja/tai muutosten kustannus-hyötyanalyysi.
SRK Sweden