Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Käsittelymenetelmän suunnittelu

Rikastushiekan ja hylkykivien varastointialueet on suunniteltava, rakennettava ja niitä on käytettävä huippuluokan standardien mukaisesti, ottaen huomioon mahdolliset toiminnan lopettamis- ja alueiden kunnostustarpeet. Koska varastoinnin hallinnan optimaaliset strategiat riippuvat sijaintipaikasta, varastoalueiden sijainnin, käsittelymenetelmän, vedenhallintamallin ja toiminnan päättymisen pitkän aikavälin tavoitteet on määriteltävä selvästi. Käytössämme on pätevistä ammattilaisista koottu ryhmä, jolla on projektikokemusta ympäri maailmaa ja taito soveltaa parhaiden käytäntöjen kansainvälisiä suosituksia rikastushiekan kuljetustavan ja hylkykivien varastointimenettelyn valintaan.

SRK:lla on tuntuvasti kokemusta rikastushiekan konventionaalisimmista käsittelymenetelmistä. Esimerkiksi:

  • Lietteen poisto patoaltaaseen. Tällöin rikastushiekka purkautuu lietteenä myötävirtaan kohden vedenpitävää patoallasta, jossa on pintaveden selkeytysmahdollisuus. Toinen mahdollisuus on purkaa liete vastavirtaan poispäin patovallista, jolloin selkeytysallas sijaitsee ylävirran puoleisessa päässä.
  • Lietteen poisto rengasmaisella patovallilla erotetulle suhteellisen tasaiselle pohjalle, jonka keskellä on selkeytysallas.
  • Lietteen poisto kennostoon. Tällöin tiivistymistä ja kuivumista helpotetaan kierrättämällä rikastushiekkasakkaa kennosta toiseen.
  • Keskeltä tiivistyneen hiekkalietteen poisto suhteellisen tasaiselle alustalle. Pinnalle nouseva vesi kerätään ympäröivän vedenpitävän patovallin taakse tai vedenpitävään ympäryskanavaan.
  • Sakeutuneen rikastushiekan poisto alaspäin kohden kuivatusaltaan päädyssä sijaitsevaa patovallia.
  • Sakeutuneen rikastushiekan poisto kennostoon ja käsittely mekaanisesti tehostetun haihdutuskuivauksen yhteydessä. Tätä käytetään punaliejun käsittelyyn alumiinioksiditeollisuudessa.
  • Rikastushiekan sijoitus kuoppaan lietteenä, sakeutuneena rikastushiekkana tai yhdessä hylkykivien kanssa.
  • Tyhjien maanalaisten louhosten täyttäminen hydraulisen täytön avulla, täyttökivillä tai paste-täytöllä.

Käytämme tarvittaessa monia eri innovatiivisia poistotekniikoita rikastushiekan kuljetustapojen optimointia varten. Viimeaikaiset edistysaskeleet saostuksen, paste-täytön ja tehostuneen vedenpoiston tekniikoissa ovat yleisesti käytössä, kun halutaan maksimoida veden talteenottoa, parantaa laitoksen tehokkuutta ja minimoida ympäristövaikutuksia.

SRK Sweden