Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kansainvälisesti hyväksytyt raportointisäännöt

Tuotevalikoimamme kattaa mineraalivaranto- ja malmivararaporttien laadinta- ja tarkastelutoimeksiannot. Raporteissa, jotka liitetään teknisiin tutkimuksiin ja julkisiin asiakirjoihin, painotetaan sitä, että ne täyttävät hyväksytyt raportointisäännöt. Päätuotteitamme ovat tekniset raportit, joita käytetään pääomamarkkinoiden asiakirjojen tukiaineistona suurimmassa osassa kansainvälisiä pörssejä. Näitä ovat pätevien henkilöiden raportit, mineraaliasiantuntijoiden raportit, standardin NI 43-101 mukaiset tekniset raportit ja täydennystietolomakkeet. Lisäksi laadimme vuosikertomusten liitteiksi ja teknisiksi täydennysosiksi asiakaskohtaisia asiakirjoja, jotka vastaavat pörssinoteerattujen yhtiöiden voimassa olevia raportointivaatimuksia.

Toimintatapa

Mineraalivaranto- ja malmivararaportoinnissa SRK noudattaa toimivaltaisuutta, läpinäkyvyyttä ja olennaisuutta korostavia periaatteita sellaisessa muodossa kuin niitä sovelletaan alla mainituissa kansainvälisesti hyväksytyissä IRRC-raportointikoodeissa, jotka on yhteensovitettu Yhdistettyjen mineraalireservien kansainvälisen raportoinnin standardointikomitean (Combined Reserves International Reporting Standards Committee eli CRIRSCO) mallin kanssa: JORC-koodi (2004), CIM-määrittelystandardit (2005), Chilen sertifiointikoodi (2004), SAMREC-koodi (2007), SME-opas (2007) ja PERC (2009). Tarvittaessa sovitamme raporttimme vastaamaan erityisvaatimuksia, joista voidaan esimerkkinä mainita Yhdysvaltain arvopaperipörssin (SEC) käyttämä Teollisuusopas 7. Toimivaltaisuutta koskevan periaatteen toteutuminen IRRC-koodien mukaisesti (pätevien/kvalifioitujen henkilöiden osalta) varmistetaan hyödyntämällä työssä SRK:n konsultti- ja partneriverkostoa, jonka kaikki jäsenet kuuluvat arvostettuihin kansainvälisiin ammatillisiin organisaatioihin ja noudattavat työssään tarkoin määrättyä eettistä ohjeistoa.

Teknisellä tasolla takaamme raporttien olevan puolueettomia ja tarkkoja ja lausuntojen antavan oikean kuvan mineraalivarantojen luokitusvaiheesta. Mineraalivarantoraporteissa kuvataan taloudellisesti kannattavien potentiaalisten mineraalivarantojen testausta, luodaan läpinäkyvä perusta malmivaroille sekä mahdollistetaan uusien malmivarojen tunnistaminen. Kaikkia malmivaralausuntoja täydennetään tarkoitukseen sopivilla, monien eri alojen tietämystä hyödyntävillä teknisillä tutkimuksilla, jotta hankkeiden voidaan taata olevan teknisesti toteuttamiskelpoisia ja taloudellisesti kannattavia.

Soveltuvien IRRC-raportointikoodien käyttöönoton helpottamiseksi SRK:n konsultit ovat mukana hankkeissa, joiden tarkoituksena on sovittaa valtiotasolla, esimerkiksi CIS-maissa, hyväksytyt varojen luokitusjärjestelmät yhteen kansainvälisen CRIRSCO-mallin kanssa.

Kokemus

Todisteena kokemuksestamme voimme mainita ensiksikin sen, että yritysnimemme on mainittu sääntelyasiakirjoissa, jotka on julkaistu lukuisten ensi- ja toissijaisten yleisöantien tukiaineistona kansainvälisillä pääomamarkkinoilla, ja toiseksi sen, että kannattavuustutkimuksiamme, jotka ovat rahoituslaitosstandardien mukaisia, on julkaistu. Aiemmat toimeksiantomme kattavat mineraalivarannoista ja malmivaroista laadittuja raportteja seuraavista:

  • Täydellinen valikoima bulkkiraaka-aineita, perusmetalleja, jalometalleja, jalokiviä, teollisuusmineraaleja ja energiatuotteita.
  • Mineraalivarat, jotka sijaitsevat suurimmassa osassa maapalloa.
  • Raportoidut tiedot ovat peräisin valtiotasolla (esim. CIS-maissa) hyväksytyistä varojen luokitusjärjestelmistä ilman mahdollisuutta tehdä uusintalaskelmia lähdetietojen pohjalta.
  • Julkaisu kaikissa suurissa kansainvälisissä pörsseissä: Vaihtoehtoiset investontimarkkinat (AIM), ALTx-pörssi, Australian pörssi, Hongkongin pörssi, Johannesburgin pörssi, Lontoon pörssi, New Yorkin pörssi, Toronton pörssi ja Toronton riskipääomapörssi.
SRK Sweden