Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kannattavuusselvitykset

Toimintatapa

SRK:n henkilöstöllä on monialaista tietämystä, joka on tarpeen kaivoshankkeiden kannattavuusselvitysten laadinnassa. Tyypillisiä tehtäviämme on auttaa kenttätöissä, joilla kerätään vaadittuja perustietoja, testauksissa ja laboratorio-ohjelmissa. Ennen lopullista kannattavuusselvitystä hankkeen laajuus ja suunta määritellään karkeilla kannattavuuslaskelmilla ja esiselvityksillä.

Lopullisen kannattavuusselvityksen tekee talon sisäinen konsulttiryhmä, jota johtaa kokenut ja ammattitaitoinen insinööri. Neuvoja pyydetään tarpeen mukaan asiantuntevilta konsulteilta, joilla on tutkimuksen ydinosuuksien erikoisosaamista. Laadun ylläpidosta huolehtii projektijohtaja säännöllisillä talon sisäisillä tarkastuksilla. Yhteistyö asiakkaan kanssa on äärimmäisen tärkeää. Säännölliset edistymisraportit ja kokoukset ovat olennainen osa kannattavuusselvitysten tekoa.

Palvelut

SRK:n palveluvalikoima käsittää seuraavat:

  • Täydellinen valikoima kenttätoimintoja, joita tarvitaan lopullisen kannattavuusselvityksen teossa. Näihin sisältyy kairauksen valvonta, geologisten ja geoteknisten tietojen keruu, sijaintipaikkaan liittyvä tutkimustyö, hydrogeologinen testaus ja ympäristönäytteiden ottamiseen liittyvät ohjelmat. Kokeneista henkilöstön jäsenistä koottu ammattilaisryhmä on valmiina lähtemään kentälle keräämään tietoja teknisiä tutkimuksia varten.
  • Laboratoriotestausohjelmien suunnittelu ja valvonta. Tavoitteena on määritellä prosessilaitoksen talteenotto- ja suunnitteluparametrit.
  • Tutkimushankkeen johtamisesta vastaa erittäin kokenut henkilöstö.
  • Kaikkien alojen tekniset suunnittelutyöt, joita tarvitaan kannattavuusselvitysten laadinnassa tutkimuksille määriteltyjen ja kansainvälisesti hyväksyttyjen rahoituslaitosstandardien mukaisesti.
  • Rahoituksen yksityiskohtainen mallintaminen ja analysointi.
  • Ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten arvion laatiminen Maailmanpankin suositusten ja Maailmanpankin yritysrahoituslaitoksen (International Finance Corporation eli IFC) toimintastandardien mukaisesti.
  • Riskin arviointi ja toteutussuunnittelu.
SRK Sweden