Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivosveden jakelu

Kaivosvedenjakelu voi olla kriittinen tekijä kaivoshankkeen suunnittelussa ja kehittämisessä erityisesti paikoissa, joissa maaperä kärsii kuivuudesta tai pitkistä kuivista kausista.

SRK tarjoaa asiantuntijaneuvoja ja tukea kaivosvedenjakelun koko elinkaaren ajan aina vesivarojen alustavasta arvioinnista kestävän vedenjakelun toiminnalliseen hallintaan saakka.

Palvelut

 • veden tarpeen arviointi kaivoksen koko käyttöiän ajan
 • alustava vesivarojen kartoitus ja asiakirjojen alustava arviointi
 • imeytymisen arviointi ja valuma-alueen analysointi
 • lupien hakeminen
 • kannattavuusselvitykset ja vaihtoehtojen arvioinnit
 • kaivosvesitase
 • liittyvät käyttösuunnitelmat
 • reikäporauksen, kaivoasennuksen ja pumppaustestien suunnittelu ja valvonta
 • uppopumppujen, nousujohtojen ja patorakenteiden suunnittelu ja valvonta
 • vedenjakelun kaivokentän suunnittelu
 • pohja- ja pintaveden mallinnus
 • veden laatu ja puhdistus
 • riskien arviointi ja vaikutusten ennustaminen
 • putkiston analysointi ja suunnittelu
 • altaan tuottoanalyysi.

Toimintatapa

Kaivoshankkeessa ratkaisevan tärkeää on kaivosveden jakelun kestävä turvaaminen prosessiveden vaatimustenmukaisuuden täyttymisestä aina kaivosyhteisön tarvitseman juomaveden toimitukseen saakka. SRK toteuttaa riskien hallintaan perustuvaa menettelyä, joka vastaa kaivoksen kehittämisvaatimuksia ja optimoi vedenjakelua.

Menettelymme on myös sovitettu entistä laaja-alaisempien tavoitteiden mukaiseksi. Nämä tavoitteet sisältävät hankkeen pitkän aikavälin kehitysstrategian sekä toiminnallisten vaatimusten ja ympäristönäkökohtien huomioinnin.

Kokemus

Meillä on monenlaista laaja-alaista kaivosteollisuusosaamista ja tekniseen vedenjakeluun liittyvää osaamista, joten voimme toimittaa tehokkaita ja käytännönläheisiä ratkaisuja hankkeen vedenjakelutarpeisiin.

Asiantuntijaryhmämme jäseninä on hydrogeologeja, hydrologeja, pinta- ja pohjaveden mallintajia, geokemistejä ja ympäristötiedemiehiä, joiden tukena on maa- ja vesirakennusinsinöörejä, kaivosinsinöörejä ja prosessi-insinöörejä. Asiantuntemuksen lisäksi käytössämme on huipputason ohjelmistotyökaluja, joita käytetään esimerkiksi pumppauksen testaukseen ja kaivon tuoton analysointiin sekä pohjaveden virtauksen, pintaveden hydrologian ja kaivosvesitaseiden mallintamiseen.

SRK Sweden