Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivostoiminnan geotekniset tutkimukset ja kallioperän määrittely

Kustannustehokkaasti suoritettu ja hyvän hyötysuhteen tarjoava geotekninen tutkimus on olennainen osa jokaista kaivossuunnitelmaa. Geoteknisen tutkimusohjelman tulee mahdollistaa kallioperän karakterisointi, jonka avulla määritellään kriteerit kaivoksen mallia sekä maanpinnalla ja maan alla tapahtuvia toimintoja varten. Tutkimuksen avulla muodostetaan runko myös teknisille detaljisuunnitelmille.

Toimintatapa

Green field -sijaintia varten viemme läpi geoteknisen kairausohjelman, jolla määritellään paikan geotekniset olosuhteet. Jos kyseessä on toimiva kaivos, täydennämme kairausohjelmaa kartoittamalla olemassa olevat louhintapinnat. Näin voimme karakterisoida kallioperän sekä identifioida rakenteelliset ja hydrogeologiset olosuhteet, jotka vaikuttavat suunnitteilla olevan kaivoksen malliin ja stabiilisuuteen.

Geotekninen tutkimustyö suoritetaan usein vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan suurimmat ongelmat ja mahdollisuudet ja määritetään kaivospaikalla tarvittavat seurantatoimenpiteet. Vaiheistettu toimintatapa on tehokas ja taloudellinen ja antaa insinööreillemme mahdollisuuden tarkistaa vaihtoehtoja ja tarpeen vaatiessa määritellä uudelleen tutkimuksen tavoitteita.

Käytämme erikoisurakoitsijoita poraukseen, paikan päällä tapahtuvaan testaukseen, geofysiikkaan ja laboratoriossa tapahtuvaan testaukseen. Otamme vastuun koko hankkeesta, suunnittelusta paikan päällä tapahtuvan työn kautta raportointiin, poraus ja testaus mukaan luettuna.

Kokemus

SRK:lla on merkittävä maailmanlaajuinen kokemus monentyyppisistä kaivos- ja maa- ja vesirakennusprojekteista. Olemme suunnitelleet, toteuttaneet, valvoneet ja tulkinneet geoteknisiä tutkimuksia hankkeen laajuuden rajauksesta alustavien kannattavuustutkimusten kautta lopullisiin kannattavuustutkimuksiin. Tähän on kuulunut:

 • avolouhoksen, kivilouhoksen ja maanalaisen kaivoksen suunnittelua
 • maaperän, kallion ja kaatopaikan luiskan stabiiliuden määrityksiä
 • rikastushiekan ja tuhkan loppusijoituspaikkojen suunnittelua
 • pohjatutkimuksia
 • kontaminoitunutta maata koskevia tutkimuksia.

Palvelut

 • Geoteknisten tutkimusohjelmien suunnittelu ja hallinta.
 • Paikan päällä tapahtuva valvonta ja geoteknisten tietojen keruun ja tulkinnan valmennus.
 • Kairasydänlokin laatiminen, geotekninen kartoitus ja kallioperän kuvaukset käyttämällä kolmiulotteista fotogrammetriaa hyödyntävää tietokoneohjelmistoa (Sirovision).
 • Geoteknisten tietojen hallinta ja tietokannan laatiminen.
 • Kallioperän luokitukset (MRMR, Q jne.)
 • Kallioperän rakenteellinen analyysi.
 • Kallioperän lujuusparametrien tilastollinen analyysi.
 • Kaivoksen mallin parametrien formulointi.
 • Kolmiulotteinen blokkimallinnus.
 • Mallin leikkaus- ja pohjapiirrokset.
 • Tietojen analysointi ja raporttien valmistelu.
SRK Sweden