Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivostoiminnan geotekniikan operatiivinen katselmointi ja seuranta

Operatiiviset katselmoinnit antavat mahdollisuuden kaivoksen rakenteellisen suunnittelun, tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Louhosten, läjitysalueiden ja patojen käyttäytymisen seuraaminen ja käytöksessä ja suorituskyvyssä tapahtuvien muutosten havaitseminen on tärkeää ongelmien ja mahdollisuuksien identifioimisessa ja henkilöstöä, laitteistoa ja infrastruktuuria uhkaavien riskien hallinnassa. SRK on vastuussa monien kallioluiskien, maapengerten, raakkukasojen, rikastejäte- ja vesipatojen pitkän aikavälin seurannasta. Toiminnassa olevien kaivosten katselmointien lisäksi tarkastamme hylättyjä maanalaisia kaivoksia, luiskia ja maisemaa pilaava läjitysalueita ja suoritamme kaivospaikan tarkkailua käyttämällä kaukokartoitusta.

Toimintatapa

Tarkistamme tarpeen vaatiessa, että käytössä olevat geotekniset parametrit vastaavat määrättyjä kriteereitä, ja identifioimme kaivoksen mallin parametreihin tai kaivoksen toimintaan liittyvät näkökohdat, joita voidaan parantaa ja kehittää.

Erityisten elementtien, kuten maanalaisten kalliotilojen tai luiskien ollessa kyseessä, tarkastamme kuormituksen alaisena olevat alueet ja määritämme niiden tilan. Annamme suositukset jatkotoimenpiteistä ja/tai tarkkailumenetelmistä ja tarvittaessa hoidamme asennukset. Sen jälkeen viemme läpi parametriset ja todennäköisyysanalyysit, joiden avulla voimme määritellä toimintaa uhkaavien riskien ja niiden seuraamusten tason.

Kokemus

Insinööreillämme on kansainvälisen tason asiantuntemus operatiivisen toiminnan katselmoinnissa ja eri mineraaliesiintymien ja kaivostyyppien arvioinnissa. Käytämme uusinta tekniikka ja teknistä tietämystämme laatiessamme geoteknisiä kaivosmallikriteereitä louhintamenetelmän vaatimusten mukaisesti. Asiantuntijamme ovat hankkineet laaja-alaisen kokemuksensa kansainvälisissä hankkeissa ja operaatioissa erilaisissa kaivosympäristöissä.

Palvelut

  • Operatiivisen toiminnan suorituskykytietojen tarkistus.
  • Kallioperän määrittelyn/tulkinnan päivitys.
  • Kaivoksen mallin/toiminnan kriteerien päivitys/parantaminen.
  • Tarkoituksenmukaisia tarkkailujärjestelmiä koskevat suositukset.
  • Toimintaan liittyvien ja turvallisuusriskien pienentäminen.
SRK Sweden