Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivosjätteen luokitus ja hapan kaivosvaluma

Hapan kaivosvaluma ja metallien huuhtoutuminen ovat todennäköisesti yksi suurimmista ympäristövaikutuksista, mitä kaivostoiminta lähialueelleen aiheuttaa. Pääosa kaivostoiminnasta peräisin olevista epäpuhtauksista saa alkunsa veden liikkeelle panevasta vaikutuksesta. Kun materiaaleja louhitaan, ympäristömuutoksilla voi olla dramaattinen vaikutus kyseisten materiaalinen luonnolliseen hajoamiseen. Tämä voi johtaa sekä metalli- että suolapäästöihin, ja pH-arvojen dramaattiset muutokset voivat lisätä vaikutusta. Kun vesi mobilisoi nämä epäpuhtaudet, merkittävät haittavaikutukset ovat mahdollisia.

Palvelut

Integroitu lähestymistapa kaivoshankkeissa sisältää seuraavat palvelut:

  • Kivilajin määrittelyohjelmien suunnittelu ja valvonta, tavanomaiset staattiset ja kineettiset testit.
  • Vaikutusten arviointi käyttämällä mm. geokemiallista, hydrokemiallista ja hydrologista mallinnusta.
  • Vaikutusten lieventämisen suunnittelu ja varmistus laboratoriotesteillä.
  • Sovellusehdotusten laatiminen happamien kaivosvalumien ja metallien huuhtoutumisen hallinnasta.

Nämä toiminnat ovat tärkeä ja kokonaisuuteen kuuluvan osa sosiaali- ja ympäristövaikutusten arviointia (Environmental and Social Impact Assessment – ESIA) sekä kannattavuustutkimuksia ja muodostavat perustan kaivoksen sulkemissuunnitelmien vesinäkökohdille ja ympäristön ennallistamiselle.

Toimintatapa

SRK:n happamia kaivosvalumia ja metallien huuhtoutumista koskevassa tutkimuksessa on keskeisellä sijalla ongelman ymmärtäminen. Tämä vaatii ehdotettujen kaivostoimintaprosessien, kaivosgeologian, kivilajien geokemian ja mineralogian, ympäröivän alueen hydrogeologian ja hydrologian tuntemusta, johon lisätään vielä kaivosjätteen ja seinämäkivien ekologia ja geotekniikka. Lisäksi rikastushiekkamateriaalit on määriteltävä samoin kuin prosessikemian mahdolliset vaikutukset.

Kokemus

Kaivosteollisuuden palveluihin erikoistuneena konsultoijana SRK Consulting on hankkinut yli 25 vuoden kokemuksen happamien kaivosvalumien ja metallien huuhtoutumisen arvioimisesta, estämisestä ja valvonnasta kaikentyyppisissä kaivos- ja maantieteellisissä ympäristöissä, green field -aloituksista toimivien kaivosten kautta toiminnan lopettamisen jälkeisten ennallistamistoimenpiteiden arviointiin. SRK:n tiedemiehet ja insinöörit ovat julkaisseet lukuisia teknisiä ja tutkimusraportteja alan lehdissä ja pitäneet niitä koskevia esitelmiä monissa kansainvälisissä konferensseissa.

SRK Sweden