Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivoksen toiminnan päättyminen ja pohjaveden palautuminen

Pohjaveden korkeuden palautumisen vaikutukset kaivostoiminnan päättymisvaiheessa voivat olla monitahoisia ja tuntuvia, riippumatta siitä, onko toiminnan päättyminen lopullista vai tilapäistä. Ennakoiva mallinnus ennen kaivoksen toiminnan päättämistä on tehokas apuväline kaivoksen sulkemisvaikutusten hallinnassa.

SRK arvioi pohjaveden korkeuden palautumisen vaikutuksia ja neuvoo toiminnan päättymisen pitkän aikavälin jälkihuollossa.

Palvelut

  • hydrogeologiset tutkimukset
  • pohja- ja pintaveden seuranta
  • pohjaveden mallinnus
  • louhosaltaan dynamiikka
  • geokemia ja veden laatu
  • happaman valuman synty
  • epäpuhtauksien kulkeutumisen mallinnus
  • veden keräys ja puhdistus
  • lupien haku
  • kaivostoimintojen päättymisen kustannukset ja vastuun arviointi.

Toimintatapa

Ihanteellisessa tapauksessa pinta- ja pohjaveden hallinnasta tehdään suunnitelma kaivoksen toiminnan päättymistä silmälläpitäen jo louhintatöitä aloitettaessa, jotta minimoitaisiin toiminnan päättymisestä mahdollisesti aiheutuvat riskit. Jos louhintatöitä tehdään alueilla, jotka sijaitsevat pohjaveden pinnan alla, vedenpoiston lopettamisen on oltava hallittua pohjaveden korkeuden palautumisen aikana, jotta voitaisiin minimoida vaikutukset. Samoin on ymmärrettävä syntyvän louhosvesialtaan tai vesipurkausten kemiaa ja sisäistä dynamiikkaa.

Pohja- ja pintaveden mallintaminen on ratkaisevan tärkeä apuväline, kun halutaan arvioida ja ennustaa kaivostoiminnan päättymisen vaikutuksia vesiympäristöön. SRK voi ottaa hoitaakseen tietojen keräyksen aina pohja- ja pintaveden virtauksen sekä veden laadun käsitteellisten ja numeeristen mallien kehittämiseen saakka. Tämän jälkeen hallinnan apuvälineenä käytetään kalibroituja malleja, joiden tavoitteena on tukea jälkihuoltostrategioita.

Kokemus

SRK:n referenssiluettelossa on esimerkkejä laaja-alaisesta kaivosteollisuusosaamisesta ja pohja- ja pintaveden teknisistä mallinnus- ja arviointitehtävistä, mikä mahdollistaa tehokkaiden ja käytännönläheisten ratkaisujen toimituksen kaivostoiminnan päättymisen hallintastrategioiksi.

Asiantuntijaryhmämme koostuu hydrogeologeista, hydrologeista, pinta- ja pohjaveden mallintajista, geokemisteistä ja ympäristötiedemiehistä. Asiantuntemuksen lisäksi käytössämme on huipputason ohjelmistotyökaluja, joilla mallinnetaan pohjaveden virtausta, pintaveden hydrologiaa, epäpuhtauksien kulkeutumista, kaivosvesitasearvioita ja happaman valuman ennusteita ja vaikutuksia.

SRK Sweden