Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivoksen toiminnan lopettaminen ja alueen kunnostaminen

Kaivosteollisuuden ympäristöpolitiikan tuloksellisuuden päämittarina käytetään sen kykyä vaikuttaa merkittävästi kestävän kehityksen edistymiseen. Jos toimintaa ei lopeteta ja töitä loppuunsaateta suunnitelmallisesti ja tehokkaasti, kaivoksen sijaintipaikka voi edelleen olla vaarallinen ja saastunut monta vuotta eteenpäin.

SRK:lla on valmiudet suunnitella ja testata kaivoksen päättymiseen tähtääviä suunnittelukonsepteja hyvissä ajoin ennen kaivoksen sulkemista, jotta sulkemista koskeva suunnittelu voidaan hoitaa suunnitelmallisesti ja tehokkaasti ja maanpinta palauttaa vakaaseen ja riippumattomaan tilaan.

Toimintatapa

On tärkeää ymmärtää, että rikastushiekan varastointiin liittyy tulevina vuosina riskejä ja sen vuoksi hoitaa tehokkaasti toiminnan päättymiseen ja alueiden kunnostukseen liittyvät suunnittelutehtävät. Toimimme yhteisvoimin suunnittelu- ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa, jotta voimme tarjota asiakkaille kaikkein tehokkaimmat pitkän aikavälin strategiat silloin, kun suunnitellaan kaivostoiminnan päättymistä ja alueiden kunnostusta. Näin varmistetaan, että:

 • Toiminnan päättymisen jälkeinen maisema on fysikaalisesti, geokemiallisesti ja ekologisesti katsottuna turvallinen.
 • Ympäröivien vesivarojen laadukkuus on turvattu.
 • Maan kestävästä käytöstä kaivostoiminnan jälkeen on sovittu. Maan käyttötapa on selvästi määritelty siten, että ratkaisu tyydyttää yhteisöä ja valtiovaltaa.
 • Menestyskriteereistä on sovittu asianomaisten sidosryhmien kanssa, niitä on seurattu ja niistä raportoitu sidosryhmille.

Kokemus

Meillä on yli 25 vuoden kokemus kaivostoiminnan päättymista koskevasta suunnittelusta, sillä olemme auttaneet monia kaivosyhtiöitä suurissa hankkeissa ympäri maailman. Suunnitteluryhmämme on hyvin perillä kestävän rakentamisen ja suunnittelun metodeista, sillä se on läpivienyt haastavia hankkeita erilaisissa ekosysteemeissä ja elinympäristöissä.

Palvelut

Perusteellinen riskinhallintametodologiamme tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden tunnistaa riskejä ja kehittää ohjaavia toimenpiteitä kestävän sulkemisen ja töiden kestävän loppuunsaattamisen varalle.

Rikastushiekan säilytykseen ja geotekniikkaan perehtynyt ryhmämme tarjoaa seuraavia palveluja:

 • Yksityiskohtaiset tiedot kansainvälisestä lainsäädännöstä ja suosituksista, jotka liittyvät kaivosten sulkemiseen ja kaivosalueen kunnostukseen.
 • Asteittain etenevä kunnostussuunnittelu, toteutus ja seuranta.
 • Materiaalisijoitusten, vedenpoiston ja kasvillisuuden palautuksen optimointi.
 • Yhteissuunnitelmat jätekasaumien ja rikastushiekan synnyttämän pinnanmuodostuksen varalle.
 • Maaperäainesten ja kuitukangaspeitejärjestelmien suunnittelu ja kustannusten arviointi. Kuitukangas rajoittaa vesisateen imeytymistä tai hapen (tai molempien) tunkeutumista varastoalueella sijaitsevaan reaktiiviseen jätteeseen.
 • Maaperän, pintakerroksen ja mineraalinkäsittelyjätteen ominaisuuksien kattava luonnehdinta, jotta määriteltäisiin niiden kapasiteetti tukea kasvien kasvamista ja mahdollisuudet vaikuttaa veden laatuun epäsuotuisasti tulevaisuudessa.
 • Pitkän aikavälin ympäristövaikutusten ja hydrogeologisten seurantasuunnitelmien laadinta kaivostoiminnan päättymisen jälkeisiä ajanjaksoja varten.
 • Toiminta puheenjohtajana sidosryhmien kuulemistilaisuuksissa, joissa on läsnä asianosaisia yhteisöjä sekä valtiovallan ja viranomaisorganisaatioiden edustajia. Tilaisuuksien tarkoituksena on varmistaa, että ratkaisut ovat kaikkien ympäristö- ja sosiaalisten vastuiden mukaisia.
SRK Sweden