Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivoksen sulkeminen, sen suunnittelu ja kustannusten arviointi

Voimme olla asiakkaillemme avuksi projektin suunnittelussa, mitoituksessa, rakentamisessa ja toiminnassa aina toiminnan päättymiseen asti siten, että laadimme ja toteutamme myös kaivoksen sulkemiseen liittyviä strategioita. SRK on kehittänyt integroidun menettelytavan sulkemissuunnitelmien analysointia, arviointia ja laatimista varten, konseptuaalisesta yksityiskohtaiseen suunnitelmaan saakka projektin vaatimusten mukaan.

Palvelut

  • Toiminnan päättymisen suunnittelu, ympäristö- ja sosiaalivaikutusten arviointi, toteutettavuusselvityksiä ja toiminnallisten vaatimusten selvittämistä varten.
  • Käyttöomaisuuden käytöstäpoistamisvelvoitteiden määritys.
  • Toiminnan päättymisen suunnittelua tukevat sijaintipaikkatutkimukset.
  • Ympäristö- ja sosiaalivaikutustutkimukset, jotka sisältävät myös suunnitelmat taloudellisten ja ympäristö- ja sosiaalivaikutusten vähentämistä varten.
  • Toiminnan päättymiskonseptien detaljisuunnittelu.
  • Strategiat, jotka koskevat yhteydenpitoa hankkeesta etua saaviin osapuoliin sekä niihin osapuoliin, joihin toiminnalla on vaikutusta.
  • Kaivoksen sulkemisen kustannusarvion laatiminen.
  • Kaivoksen sulkemissuunnitelmien ja kustannusten tarkastelu ja auditointi.
  • Toiminnan päättymisen jälkeinen tarkkailu.

Toimintatapa

Kaivostoiminnan päättymisen suunnittelussa SRK:n lähestymistapa on hyödyntää monialaista tietämystä, joka perustuu kansainvälisestä kaivostoiminnasta hankittuun kokemukseen ja lisäksi kokemukseen suuren mittakaavan sulkemissuunnitelmien tarkistamisesta ja toteuttamisesta. Tarkastelemalla hankkeen biofyysisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, teknisiä vaatimuksia ja säännöksiä voimme arvioida kaavailtujen sulkemisvaihtoehtojen riskejä, kustannuksia ja etuja. Tunnemme sulkemiseen liittyvät ongelmat ja pidämme olennaisen tärkeänä, että kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa asianmukaiset strategiat hankkeen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Kokemus

SRK:lla on yli 30 vuoden kokemus kaivostoiminnan päättymiseen liittyvistä kunnostustoimista, käytöstä poistamisesta ja kaivoksen sulkemisesta. Asiantuntijamme ovat vieneet läpi lukuisia sulkemisohjelmia ja suunnitelmia, mukaan luettuna toimintaohjelmien ja ohjeiden laatiminen ja sulkemiskriteerien ja hallintatoimenpiteiden suunnittelu.

SRK pystyy integroimaan erilaiset sulkemista koskevat näkökohdat, jotka liittyvät ympäristöön, yhteisöön, tekniikkaan, työterveyteen ja turvallisuuteen sekä taloudellisiin näkökohtiin. Tuloksena on kattavia sulkemissuunnitelmia, jotka soveltuvat kaivoksen kaikkeen toimintaan ja siihen liittyvään infrastruktuuriin.

SRK Sweden