Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Kaivoksen ja louheenläjitysuiskan stabiilius ja mallin optimointi

Luiskan stabiilius ja kulmakertoimen optimointi ovat kriittisiä avolouhosten suunnittelussa ja toiminnassa, sillä avolouhoshankkeessa niillä on merkittävä vaikutus kaivoksen turvallisuuteen ja talouteen.

Toimintatapa

Lähdetiedot luiskan stabiiliuden analyysia ja suunnittelua varten tulevat geoteknisestä tutkimusohjelmasta, joka on paras yhdistää malminetsinnän porausohjelmaan. Green field ‑sijaintia varten suoritamme geoteknisen kairausohjelman, jonka avulla määrittelemme kaivoksen paikan geotekniset olosuhteet. Toiminnassa olevalle kaivokselle suoritamme olemassa olevien louhintapintojen kartoituksen. Tuloksista voimme määritellä pääasiallisen kallioperän ja rakenteelliset ja hydrogeologiset olosuhteet, jotka vaikuttavat avokaivoksen luiskan rakenteelliseen suunnitteluun ja stabiiliuteen. Käytämme näitä tietoja sektionaalisen tai 3D-geoteknisen mallin rakentamiseen. Tiedot syötetään sen jälkeen johonkin lukuisista luiskan stabiiliutta analysoivista ohjelmista, jolla suoritamme sensitiivisyys- ja parametrianalyysit. Analyysien avulla määrittelemme tarkoitukseen soveltuvat kaivoksen mallin konfiguraatiot, jotka vastaavat annettuja turvallisuustekijöitä tai sortumisen todennäköisyyden kriteerejä.

Luiska-analyysia varten käytössämme on monia erilaisia geoteknisiä tietokoneohjelmia, joista mainittakoon:

 • Deterministiset raja-arvo-tasapaino-ohjelmat kallioperän stabiiliuden analysointia varten, esimerkkeinä SLIDE ja SLOPE-W.
 • DIPS ja SWEDGE kinemaattiseen epäjatkuvuuteen sidotun kiilan stabiiliuden analysointiin.
 • Epäjatkuvat elementtiohjelmat FLAC ja FLAC3D ja jatkuvaa elementtiä käsittelevä ohjelmisto PHASE2 kompleksista luiskan stabiiliusanalyysia varten, johon on saumattomasti kytketty mekaaninen/pohjavesianalyysi.

Palvelut

Analyysien tulosten pohjalta voidaan laatia soveltuvat ja kustannustehokkaat luiskarakennesuunnitelmat ja/tai määritellä korjaavat toimenpiteet.

Voimme suositella myös soveltuvia valvontajärjestelmiä ja laatia kaivoksen luiskien ylläpitoa varten toimenpidesuunnitelmia. Ne auttavat kaivoksen suunnitteluinsinöörejä optimoimaan luiskien suunnittelun ja hallitsemaan riskejä, jotka liittyvät kaivoksen luiskaranteiden mahdolliseen epävakauteen, ja näin tuotantotappiot voidaan minimoida.

Kokemus

Geotekniikkainsinöörimme ovat kansainvälisiä asiantuntijoita luiskien stabiiliustutkimuksessa. Heillä on huomattavan laaja maailman suurimmissa avolouhoksissa hankittu operatiivinen kokemus, ja he ovat maailmanlaajuisesti tunnettuja spesialisteja kaivosoperaatioiden luiskatutkimuksissa.

Palvelut

 • Geoteknisten tutkimus-, poraus- ja laboratoriokoeohjelmien suunnittelu ja hallinta.
 • Kairasydänlokin laatiminen, geologinen ja geotekninen kartoitus käyttämällä scanline- ja window-kartoitusmenetelmiä sekä kolmiulotteisia fotogrammetrisia tekniikkoja (Sirovision).
 • Geoteknisen tietokannan laatiminen, kallioperän määrittely ja kaivosalueen mallinnus.
 • Rakenteellinen tulkinta ja analyysin laatiminen.
 • Integrointi kaivoksen hydrogeologiseen malliin.
 • Deterministinen ja riskiin perustuva luiskan stabiiliusanalyysin laatiminen käyttämällä numeerista 2D- ja 3D-mallinnusta.
 • Luiskan tarkkailun ja hallinnan käytäntöjen kehittäminen.
 • Paikan päällä työskentelevän henkilökunnan valmennus geoteknisen tiedon keruussa ja tulkinnassa.
SRK Sweden