Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Jatkuva seuranta, viranomaiskatselmukset ja tarkastukset

Toimitamme sekä pitkän että lyhyen aikavälin seurantasuunnitelmia rikastushiekka-alueiden tarkkailuun. Seurantasuunnitelmia laaditaan sekä olemassa oleville alueille että uusien sijaintien suunnittelun aikana. Seurantasuunnittelun toimitukset kattavat:

  • Pietsometrien asennus, jotta voidaan seurata pohjaveden keräytymistä varastointipaikan alla ja ympärillä.
  • Veden laatuun liittyvien näytteiden otto pinta- ja pohjavedestä varastointialueesta katsottuna myötä- ja vastavirtaan, toimintojen päättymiseen liittyvien strategioiden koekäyttö ja seuranta. Näihin toimiin sisältyy myös seinämien käsittelytoimenpiteet ja kattaminen.
  • Helposti saatavien, ymmärrettävien ja sidosryhmille läpinäkyvien seurantaraporttien laadinta sopivin välein.

Eri alojen tekniset asiantuntijamme toimivat yhteistyössä, jotta kuhunkin toimintaan voidaan soveltaa kaikkein tehokkainta ja selkeintä seurantamenetelmää.

Varastointialueiden suunnittelussa ja rakentamisessa on noudatettava paikallishallinnon toimintastandardeja ja parhaiden käytäntöjen kansainvälisiä suosituksia. Olemme toimittaneet due diligence -selvityksiä lukuisille organisaatioille kautta maailman näiden tarvitessa asiantuntevaa tietoa lupavaatimuksista, lakimenettelyistä ja ympäristösäännöksistä. Voimme hyödyntää toimistoissa ympäri maailman työskentelevien ryhmiemme tietämystä, kun kyse on lupa- ja lakivaatimusten asianmukaisesta noudattamisesta.

Tällä hetkellä meillä on tekeillä lukuisia kannattavuusselvitysten auditointeja, koska olemme kehittäneet ammattitaitoa tekemällä yhteistyötä rahoituslaitosten ja valtion laitosten, sijoittajien ja toimivien yritysten kanssa.

SRK Sweden