Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Hydrogeologiset palvelut

Pohjavesi on ratkaisevan tärkeässä asemassa oleva globaali luonnonvara, jota on huolella suojeltava ja hallittava. Monet infrastruktuurihankkeet, teollisuusprosessit tai muut toiminnot vaikuttavat pohjaveteen ja näissä olosuhteissa hydrogeologisen tutkimuksen tekeminen on usein tarpeen.

Meillä on täysi valmius toimittaa hydrogeologisia palveluja ja runsain mitoin kokemusta maailmanlaajuisesti. SRK:n hydrogeologit toimivat yhteistyössä SRK:n tiedemiesten ja suunnitteluasiantuntijoiden kanssa muodostaen ryhmän, joka vastaa hankkeen vaatimuksia.

Palvelut

Toimintatapa

Hydrogeologiset arvioinnit vaihtelevat alueellisten pohjavesiesiintymien tutkimuksesta erityisasiantuntemusta vaativiin tutkimuksiin, joita käytetään monimutkaisissa rakennusprojekteissa. Monissa tutkimuksissa tarvitaan asiantuntemusta useilta eri aloilta, jolloin on hyödynnettävä geologien, kemistien, insinöörien ja muiden alan ammattilaisten osaaminen.

Tarjoamme hydrogeologisia palveluja, jotka pohjautuvat alan kokemukseen, ryhmätyön arvostukseen ja käytännönläheisen painopistealueen valintaan. Viemme projekteja tehokkaasti eteenpäin asiakirjojen alkututkimuksista käyttöönottoon (ja tarvittaessa käytöstä poistoon!) saakka.

Kokemus

Osaamisemme perustuu kokeneen asiantuntijaryhmän käyttöön. Ryhmä koostuu hydrogeologeista, hydrologeista, pinta- ja pohjaveden mallintajista, geokemisteistä ja ympäristötiedemiehistä.

Asiantuntemuksen lisäksi käytössämme on huipputason ohjelmistotyökaluja, joilla mallinnetaan pohjaveden virtausta, pintaveden hydrologiaa ja epäpuhtauksien kulkeutumista.

 • alueellisten pohjavesivarojen tutkimukset
 • asiakirjojen alustavat hydrogeologiset tutkimukset ja mallin kehittäminen
 • pohjaveden tarkkailukaivon, vedenottoreiän ja kaivon kenttäasennuksen suunnittelu, projektinhallinta ja valvonta
 • porausreiän pumppaustestien suunnittelu, projektinhallinta, valvonta ja analysointi
 • vedenpoistosuunnitelman suunnittelu ja hallinta
 • pohjaveden mallinnus
 • pohjavesiesiintymän eli akviferin hallintatutkimukset
 • hydrogeokemia
 • asiantuntijan pohjavesitutkimus: sisusputken testaus, pietsometrian suunnittelu ja asennus jne.
 • pohjaveden riskien arviointi
 • pohjaveden likaantumisen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen mallinnus
 • vedenpoiston ja imeytyskaivon suunnittelu
 • pohjavesitietojen käsittely ja hallinta
 • hydrogeologiset perusviivatutkimukset ympäristövaikutusten (YVA) arviointia varten
 • lupien hakeminen
 • sääntelytuki- ja neuvontapalvelut.
SRK Sweden