Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Hiiliteollisuuden palvelut

Meillä on globaalin hiiliteollisuuden hankkeista laaja-alaista konsultointikokemusta sekä vakiintuneista hiilentuotantomaista että kasvavilta markkinoilta. SRK:n kokemus kattaa kivihiilen tai ruskohiilen/ligniitin louhinnan joko maanalaisessa kaivoksessa tai avolouhoksessa. Olemme läpivieneet koko joukon hankkeita ruohonjuuritason malmin etsinnästä hankkeen kehittämisen, esiselvitysten ja lopullisten kannattavuusselvitysten kautta projektin toteutukseen ja toiminnallisiin tukipalveluihin saakka. Globaali läsnäolomme on mahdollistanut huippuluokan neuvonta- ja tukipalvelujen toimituksen Venäjälle, Kolumbiaan, Intiaan, Kazakstaniin, Ukrainaan, Kiinaan ja Etelä-Afrikkaan, jotka kuuluvat maailman kymmenen johtavan hiilentuotantomaan joukkoon. Hiilentuotantosektorilla keskeiset osaamisalueemme ovat:

 • hankkeen arviointi
 • tekninen tarkastus ja due diligence -selvitykset
 • etsinnän kohdistus ja etsintäohjelman suunnittelu
 • alue- ja rakennekohtainen geologinen tulkinta
 • geologinen mallinnus käyttäen erilaisia ohjelmistopaketteja ja geotilastotieteellisiä tutkimuksia
 • hiilivarojen määritys ja luokittelu
 • louhintamenetelmän valinta ja vaihtoehtojen vertailut (avolouhos/maanalainen kaivos)
 • avolouhoksen ja maanalaisen kaivoksen luonnostelu, suunnittelu ja aikataulutus
 • hiilivarojen arviointi kansainvälisten standardien mukaisesti sekä kaivoksen koko iän kattavaa LoM-suunnitelmaa koskevat tekniset ja taloudelliset arvioinnit
 • laitteistojen valinta, optimointitutkimukset ja auditoinnit
 • hiilenkäsittelytekniikat ja tuotteen markkina-arvioinnit
 • infrastruktuuri ja logistiikan suunnittelu
 • ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnit
 • terveys- ja turvallisuustekijöiden arviointi
 • avolouhosten geotekniset arvioinnit ja maanalainen stabiliteetti
 • hydrogeologia ja hydrologia, mukaan luettuna happaman kaivosveden aiheuttamat kunnostustoimet
 • rikastushiekan arvioinnit
 • toiminnallinen apu ja tuottavuuden analysointi.

Hiilentuotantosektorille suunnattuja due diligence -selvityksiä laativa ryhmä on läpivienyt ensiluokkaisen valikoiman erilaisia hankkeita. Ne liittyvät tarkastuksiin, joita on tehty hankintoja, myyntejä, investointeja ja pääpörssien listauksia varten. Ryhmä on laatinut mineraalialan asiantuntijaraportteja, NI 43-101 -standardin mukaisia raportteja sekä kansainvälisten JORC- ja SAMREC-koodien mukaisia raportteja luonnonvaroista.

Hiiliteollisuutta palvelevana globaalina konsulttiyhtiönä meillä on toimeksiantojen hoitoon tarjolla laaja joukko kansainvälisesti arvostettuja ja kokeneita hiiliteollisuusalan asiantuntijoita, jotka toimivat ympäri maailmaa. Tämä verkosto saa paikallista apua SRK:n lukuisista toimistoista ja SRK-konsernin laajalta asiantuntijajoukolta, jolla on hallussaan monenlaisten alojen osaamista. Pystymme mobilisoimaan useita ryhmiä, joilla on tietämystä eri aloilta, yksittäisen hankkeen tarpeisiin ja sitouttamaan toimeksiannon hoitoon asiantuntijoita, jotka ovat vuosia työskennelleet hiiliteollisuusyritysten eri organisaatiotasoilla ennen siirtymistään konsulteiksi.

SRK Sweden