Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Geometallurgia

Toimintatapa

Geometallurgia sisältää prosessimineralogian ja materiaalin karakterisoinnin periaatteet arvioivan metallurgian työkaluna. Autamme asiakasta malmimateriaalin vaihtelevuuden määrityksessä, jossa vaihtelut ilmaistaan prosessimuuttujina, kuten malmin kovuus, liukenemis- ja vaahdotuskinetiikka ja mukana olevat epäpuhtaudet. Poikkeamien minimointi suunnitellun ja todellisen tuotannon välillä parantaa liiketoiminnan tulosta.

Toimimme yhteistyössä Cardiffin yliopiston kanssa ja tarjoamme monia erilaisia palveluja, jotka ovat osa kattavaa ajattelutapaamme koskien geometallurgisia tutkimuksia. Käytössämme olevalla laboratoriolla on uraanimetallurgialisenssi ja se voi suorittaa tehtäviä, joissa käytetään syanidia.

Geometallurgisissa tutkimuksissa keskitymme malmin mineralogisiin tutkimuksiin ja metallurgiseen testaukseen (käyttämällä monitahoista lähestymistapaa, jolla määritämme optimaaliset talteenottomenetelmät tapauskohtaisesti) ja kehitämme geostatistiset mallit lyhyen ja pitkän aikavälin louhintasuunnitelmaa varten.

Palveluksessamme on joukko erittäin kokeneita prosessi-insinöörejä, metallurgeja, geokemistejä ja mineralogeja. He ovat toimineet erilaisissa kansainvälisissä operaatioissa, joissa heidän tehtäviinsä on kuulunut kehitys- ja tutkimustyö, prosessilaitoksen hallinta sekä lukuisia tutkimuksia eri malmityyppien prosessoinnin optimoinnista. Cardiffin yliopiston kanssa perustamamme tutkimusryhmä on julkaissut yli 40 tutkimusraporttia ja kehittänyt aivan uuden, parhaillaan patentointia odottavan menetelmän, jossa höyryn avulla uutetaan metalleja sulattokuonasta.

Vuodesta 1997 lähtien SRK on suorittanut monien eri malmien geometallurgisia tutkimuksia useissa maissa, joista mainittakoon Botswana, Kanada, Chile, Tšekin tasavalta, Suomi, Grönlanti, Kazakstan, Namibia, Etelä-Afrikka, Espanja, Tansania, Yhdysvallat ja Zimbabwe.

Palvelut

  • Optinen ja elektronimikroskopia ja röntgendiffraktio.
  • Laserablaatio-induktiivisesti kytketty massaspektrometria kiinteiden mineraalien sisältämien hivenalkuaineiden analysoimiseksi.
  • Diagnostinen liuotus, jossa kohdennettuja kemikaaleja käyttämällä selvitetään metallien mineraloginen jakauma suhteessa koko sisältöön.
  • Murskeesta saadun jauheen arviointi.
  • Vaahdotusuuttamisen testaus.
  • Hydrometallurgia: malmin liuotus eri paineissa, lämpötiloissa ja pH-tasoilla talteenottoasteen arvioimiseksi.
  • Talteenottomenetelmät: ioninvaihto, erotus liuottimilla, molekyylintunnistustekniikka (molecular recognition technology - MRT) ja hartsit.
SRK Sweden