Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Geologinen mallinnus

Mineraaliesiintymästä tietotekniikan avulla laaditut geologiset kaksi- ja komiulotteiset mineralisaatiomallinnukset ovat olennainen osa mineraalivarantojen arviointia. Asianmukainen mallinnus ja aluemäärittely tuottavat selkeimmät arviot mistä tahansa näytekannasta.

Toimintatapa

SRK käyttää monia erilaisia tietokonemallinnusmenetelmiä. Valitsemme niistä sopivimmat, jotka vastaavat esiintymägeometrian, mineralisaation säätelymekanismien, teknisten ominaisuuksien ja kaivossuunniteluun liittyvien jatkotoimenpiteiden vaatimuksia.

Varmistamme, että kaikki käytettävissä oleva tieto hyödynnetään mallinnuksessa. Tietoihin voi sisältyä mm. geologisia ja rakenteellisia karttoja, yksityiskohtaisia näytelokeja, laboratorioiden pitoisuusmittauksia, mineralogisia analyyseja, geofysiikkaa jne. Tiedot importoidaan ja niiden kelpoisuus tarkistetaan, minkä jälkeen tarkastelemme sijainteja, esiintymän syntyä, mineralisaation jakautumista ja säätelymekanismeja sekä muutos- ja eroosiomalleja. Niiden avulla määrittelemme sopivimmat mallinnus- ja aluemäärityskriteerit.

Geologiset 3D wireframe -mallit rakennetaan tavallisesti kiintoaineeseen tai maan pintaan liittyvien menetelmien kautta esiintymän geometriasta riippuen. Käytämme mallinnukseen viimeisintä tekniikkaa edustavia ohjelmistopaketteja.

Kokemus

SRK:lla on laajamittainen kansainvälinen kokemus useimpien esiintymätyyppien ja hyödykkeiden geologisesta tietokonemallinnuksesta ja tietokoneen avulla tehdystä aluemäärittelystä. Konsulttimme ymmärtävät geologisten säätelymekanismien tärkeyden mallinnuksessa samoin kuin tilastollisissa ja geotilastollisissa jatkotutkimuksissa, jotta saadaan tulokseksi selkeät tonni- ja laatu-/laatuluokka-arviot

Tuotamme geologisia tietokonemalleja asiakkaan toivomuksia vastaavalla ja asiakkaan tarpeisiin soveltuvalla ohjelmistolla. Käyttämiämme ohjelmistopaketteja ovat esimerkiksi Datamine, Gemcom, Vulcan, Surpac, Minex, Leapfrog and Geomodeller.

Palvelut

  • Kaikentyyppisten mineraaliesiintymien geologinen ja mineralisaatiota koskeva wireframe-tietokonemallinnus yleisimpiä teknisiä ohjelmistoja käyttäen.
  • Esiintymien mallinnus projektin eri vaiheissa ruohonjuuritason malminetsinnästä kannattavuustutkimukseen.
  • Alustava mallinnus puoliautomaattisella 3D Leapfrog -mallinnusohjelmalla geologisia tai laadullisia rajoitusehtoja käyttäen.
  • Uudelleenmallinnus/paikanmäärittely, joka perustuu tarkempaa tietoa antavaan lisälöydöksen tai geologiseen/rakenteelliseen informaation, tai luokitusongelmien ratkaisemiseksi.
SRK Sweden