Haluamme palvella teitä paremmin, joten uudella verkkosivustollamme on tietoa juuri teidän alueeltanne.
Käy tutustumassa sivuihimme ja lisää osoite kirjanmerkkeihin myöhempää käyttöä varten.

Avolouhos

Valtaosa maailman mineraalintuotannosta on peräisin avolouhoksista, joissa on tarpeen kuljettaa suuria määriä louhittua kiveä, jotta tuotannon yksikkökustannukset voitaisiin pitää alhaisina. Liiketoiminnassa, jossa voittomarginaalit riippuvat metallin suhdanneherkistä hinnoista, toiminnan on oltava tehokasta ja kaivoksen mallin ja aikataulutuksen on oltava paras mahdollinen.

Toimintatapa

Kaivossuunnitteluryhmämme kaikilla jäsenillä on laaja teollinen kokemus, joka on hankittu kansainvälisen tason tehtävistä ympäri maailman. Tämä kokemus mahdollistaa täsmällisen kaivossuunnittelumetodologian soveltamisen varantojen tutkintaan sekä kattavan LoM-suunnitelman ja liiketalousmallin kehittämisen kaikentyyppisille malmioille. Tarkoituksena on määritellä louhokselle optimaalinen syvyys, tuotantotaso ja cutoff-rajat optimointiohjelmistoa apuna käyttäen. Teknisten toimeksiantojen toteutuksessa käytämme teollisuusstandardien mukaisia ohjelmistoja, kuten Datamine, Whittle, Minemax, GEMS ja Vulcan.

Uusien kaivostoimintojen lisäksi hyödynnämme teknisiä taitojamme nykyisten kaivosten laajennustoimeksiannoissa. Tavanomaiseen toimeksiantoomme kuuluu tarkastella olemassa olevan kaivoksen toimintaa ja esittää ehdotuksia, miten sen käyttöikää voitaisiin pidentää tuotannon supistuksilla ja mallin optimoinnilla, kun otetaan huomioon metallin hinnanmuutokset tai korjatut geotekniset parametrit. Kaivosinsinöörimme toimivat läheisessä yhteistyössä geoteknisten kollegojensa kanssa löytääkseen optimaalisen ajattelumallin seinämien kaltevuuksien suunnitteluun ja hallintaan. Usein on myös tarpeen toteuttaa seinämien stabiilisuuden seurantajärjestelmä tai kouluttaa paikallista henkilöstöä käyttämään sopivia tiedonkeruumenettelyjä, jotta laajennettaisiin ja parannettaisiin heidän tietämystään malmiosta.

Asiantuntijaryhmämme auttaa lisäksi parantamaan tuottavuutta, sillä voimme hyödyntää eri kohteisiin soveltuvia parannustoimenpiteitä. Niiden sisältö vaihtelee huollon ja jaksotuksen kaltaisten toiminnallisten aspektien hallinnasta teknisiin kysymyksiin, kuten räjäytysten suunnittelu ja louhintajärjestys.

Kokemus

Referenssiluettelomme todistaa meillä olevan vahvaa näyttöä eri puolilla maailmaa sijaitsevien avolouhosten toiminnan optimoinnista ja suunnittelusta. Tuoreimmat referenssiprojektit:

Malanjkhandin kuparikaivos, Intia. Tuotanto 10 miljoonaa tonnia kuparia vuodessa. Saatoimme päätökseen kaivoksen toiminnallisen tarkastelun ja suosittelimme parannustoimia, jotka lisäävät tuotantoa 20 %:a. Tämän jälkeen teimme Whittle-ohjelmistolla toimintojen optimointiarvion ja saatoimme päätökseen detaljisuunnittelun, jolla kaivoksen käyttöikää voidaan pidentää 15 vuotta. Tämän tutkimuksen pääpiirteenä oli, että SRK sai seinämien kaltevuuksien hyväksynnästä vastaavan valtion toimielimen soveltamaan asiaan tiukempaa kansainvälistä ajattelumallia, mikä vähensi merkittävästi maanpoistojätteen määrää.

Damangin laajennusprojekti, Ghana. Tuotanto 300000 unssia kultaa vuodessa. Kun SRK aloitti toimeksiannon läpiviennin, kultakaivoksella oli enää yksi tuotantovuosi jäljellä ennen sulkemista. Poraustietokannan tarkastelu johti porausohjelman tavoitteiden määrittelyyn, mikä puolestaan johti tuotannon lisäsupistuksiin ja pidensi kaivoksen käyttöikää viidellä lisävuodella.

Skouries-projekti, Kreikka. Suuri porfyyri/kuparikaivos. Teimme kannattavuusselvityksen, jossa tutkittiin suuren kupari/porfyyrikerrostuman käyttökelpoisuutta. Toimeksianto sisälsi myös avolouhoksen ja maanalaisten toimintojen optimaalisen rajan määrittelyn.

Palvelut

Aikataulussa ja budjetissa pysyminen on meille erittäin tärkeää. Asiantuntijaryhmämme voi lukuisilla eri palveluilla auttaa kaivosyhtiöitä saavuttamaan tämän tavoitteen. Palveluvalikoimamme:

  • kannattavuuden karkea arviointi, esikannattavuusselvitykset ja lopulliset kannattavuusselvitykset
  • kaivosmenetelmien ja teknisten auditointien tarkastelut
  • varojen tarkastelut ja uudelleenoptimoinnit
  • tarkastukset sekä kaivosmallien ja aikataulujen kehittäminen
  • toiminnalliset tarkastukset ja apu/opastus parannustoimien toteutuksessa
  • due diligence -selvitykset
  • pätevän henkilön raportit
  • projektitarkastelut
  • pörssinoteerausraportit.

Nykyiset tai vakiintuneet menetelmät eivät aina ole kaikkein sopivimpia eri tilanteissa. Siksi etsimme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia menetelmiä ja laitteistoja, jotka voivat auttaa kaivosyhtiöitä alentamaan kustannuksia tai parantamaan suorituskykyä. Näillä keinoilla voidaan kasvattaa yritystoiminnan voittoja.

Aihepiirin muut palvelut

SRK Sweden